BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Klimat organizacyjny jako wyznacznik emocjonalnych doświadczeń pracowników
Organizational Climate as a Determinant of Employee Emotional Experience
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 109-124, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Psychologia pracy, Klimat organizacyjny, Środowisko pracy
Empirical researches, Industrial psychology, Organizational climate, Working environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ilustruje wzajemne relacje klimatu organizacyjnego (według koncepcji Kolba) i podmiotowych afektywnych doświadczeń pracowników. Podjęty problem zweryfikowano empirycznie. W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 241 osób. Materiał empiryczny poddano opracowaniu statystycznemu z wykorzystaniem tabeli krzyżowej, analizy korelacji, jednoczynnikowej analizy wariancji i analizy regresji. Uzyskane dane dowodzą, iż klimat organizacyjny jest istotnym wyznacznikiem emocjonalnych (pozytywnych i negatywnych) doświadczeń pracowników. Otrzymane rezultaty pozwoliły na sformułowanie implikacji praktycznych, użytecznych wskazówek w kształtowaniu optymalnego środowiska pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper illustrates the mutual relations of organizational climate (in line with the Kolh concept) and the subjective affective experiences of employees. The examined problem was empirically verified. A total of 241 people took part in the conducted study. The empirical materials underwent statistical processing applying crosstabs, correlation analysis, one-variable variance, and regression analysis. Data received prove that organizational climate is a significant determinant of the emotional experiences (both positive and negative) of employees. Received results allow the formulating of practical implications and useful guidelines for molding an optimum work environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator, Kraków, AKADE.
 2. Andysz A., Merecz D. (2010), Badania nad dopasowaniem człowieka do środowiska pracy, w Merecz D., Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki, Łódź, IMP.
 3. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C.S. (2006), Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego, nr 34.
 4. Bazińska R., Kadzikowska-Wrzosek R., Retowski S., Szczygieł D. (2010), Strategie pracy emocjonalnej - konstrukcja i trafność Skali Pracy Emocjami, w Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, PWN.
 5. Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, nr 28.
 6. Grunt-Mejer K. (2012), Wypalenie zawodowe - czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 4.
 7. Jaros R. (2005), Zadowolenie z pracy, w Golińska L., Skuteczniej, sprawniej, z większą satysfakcją, Łódź, WSK.
 8. Karwowski M., Pawłowska K. (2009), Klimat dla kreatywności w miejscu pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 2.
 9. Lipińska-Grobelny A. (2007), Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 10. Lipińska-Grobelny A. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 11. Lipińska-Grobelny A. (2010), Kształtowanie marki organizacji przez kulturę organizacyjną firmy, w Zawadzka, A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, Warszawa, PWN.
 12. Lipińska-Grobelny A., Stopa A. (2007), Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracownika, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 13. Lipińska-Grobelny A., Głowacka K. (2009), Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu, Przegląd Psychologiczny, nr 2.
 14. Lubrańska A. (2011), Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego, Medycyna Pracy, nr 62 (6).
 15. Lubrańska A. (w druku, 2013a), Doświadczenia afektywne w pracy a zadowolenie z pracy - siła i jakość wzajemnych relacji, Studia Dydaktyczne.
 16. Lubrańska A. (2013b), Emocjonalna charakterystyka miejsca pracy a doświadczanie wypalenia zawodowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV.
 17. Łoboda-Świątczak E. (2007), Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony-podwładny, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 18. Merecz D. (2010), Modelowanie związków między zmiennymi społeczno-demograficznymi i dopasowaniem do organizacji a zdrowiem - badania własne, w Merecz D., Dopasowanie człowieka do środowiska pracy - uwarunkowania i skutki, Łódź, IMP.
 19. Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa, KOWEZiU.
 20. Syper M. (2006), Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (46).
 21. Świętochowski W. (2008), Klimat organizacyjny jako istotna właściwość miejsca pracy, w Skłodowski H., Polskie doradztwo dla młodzieży - idea czy rzeczywistość, Łódź, SWSPiZ.
 22. Van Harrison R. (1987), Indywidualno-środowiskowe dopasowanie a stres w pracy, w Cooper C.L., Stres w pracy, Warszawa, PWN.
 23. Wolan-Nowakowska M. (2007), Klimat organizacyjny a postawy pracowników wobec zmian, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, UŁ.
 24. Wróbel M. (2010), Zarażanie afektywne w pracy. Podłoże i skutki kolektywnych emocji i nastrojów, Medycyna Pracy, nr 61 (2).
 25. Wróbel M., Ledwoń M. (2008), Style przywiązania i podatność na zarażenie emocjonalne a satysfakcja ze stałych związków partnerskich, w Golińska L., Dudek B., Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, UŁ.
 26. Ziaja-Guzy R. (2008), Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (61).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu