BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska), Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców. Model teoretyczny
Self-efficacy and overcommitment in entrepreneurial activity. A theoretical model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 196-205, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorca, Działalność gospodarcza, Transformacja przedsiębiorstw
Self-efficacy, Entrepreneur, Business activity, Transformation of enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poczucie samoskuteczności występuje powszechnie wśród przedsiębiorców, a specyficzny kontekst działań przedsiębiorczych zdaje się sprzyjać nadmiernemu zaangażowaniu, co może mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy i jego otoczenia. Dotąd jednak nikt nie pokusił się o przebadanie związków między poczuciem samoskuteczności i jego determinantami a przejawami nadmiernego zaangażowania przedsiębiorców. Chcąc wypełnić tę lukę autorzy opracowali teoretyczną koncepcję modelu SEEG2, który ma na celu wyjaśnienie wspomnianych związków. Jego empiryczna weryfikacja zostanie przeprowadzona w ramach dwóch badań; jedno z nich zostanie zrealizowane na próbie studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, drugie zaś na próbie przedsiębiorców z województwa pomorskiego(fragment tekstu)

The article presents a theoretical model regarding the potential influence of self-efficacy on the escalation of commitment among entrepreneurs. Authors postulate that the discrepancy between self-efficacy beliefs and actual efficacy constitutes the self efficacy - efficacy gap (SEEG). Nascent entrepreneurs with little experience are particularly at risk of suffering from the escalation of commitment as they are characterized by a limited ability to adequately interpret information regarding obtained results. Rationale regarding authors' theoretical proposition is presented with regard to different sources of self-efficacy and the method of model's future verification is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Materiały Konferencyjne 2001, International Conference Enterprise in Transition 2001, s. 142-158.
  2. A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 87.
  3. Ja i tożsamość, red. A. Tesser, R. Felson, J. Suls, GWP Gdańsk, 2004.
  4. Their Measurement and Relation to Career Development, "Journal of Vocational Behavior" 2001, nr 58, s. 98-117.
  5. S.L. Britner, F. Pajares, Sources of Science Self-efficacy Beliefs of Middle School Students, "Journal of Research in Science Teaching" 2006, nr 43, s. 485-499.
  6. A. Bandura, D. Cervone, Self-evaluative and Self-efficacy Mechanisms Governing the Motivational Effects of Goal Systems, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, nr 45, s. 1017-1028.
  7. The Role of Self-efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action, "Journal of Organizational Behavior" 1997, nr 18, s. 415-432.
  8. G. Whyte, A.M. Saks, The Effects of Self-Efficacy on Behavior in Escalation Situations, "Human Performance" 2007, nr 20, s. 23-42.
  9. R. Cressy, Why do Most Firms Die Young? "Small Business Economics" marzec 2006, t. 26, nr 2, s. 103.
  10. Empirical Investigation for 1976-2004, "Small Business Economics" kwiecień 2011, t. 36, nr 3, s. 353-363.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu