BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiszniowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Relacje pomiędzy bankiem a klientem przy finansowaniu nieruchomości kredytem
The Bank-Customer Relationship in Financing of Real Estates with Loans
Źródło
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 38-43, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Nieruchomości, Relacje z klientami, Kredyt bankowy
Information asymmetry, Real estate, Relationships with customers, Bank credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono problematyce asymetrii informacji w relacji bank-klient, przy czym uwagę skupiono na możliwym niedoinformowaniu kredytobiorcy przy zawieraniu i realizacji umowy kredytowej, której celem jest finansowanie nieruchomości lub w sytuacji, gdy zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka. Znowelizowana w styczniu 2011 r. Rekomendacja S w zakresie informacyjnym bierze pod szczególną ochronę konsumentów i rolników indywidualnych, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i bankowości, ale nie traktuje w podobny sposób mikroprzedsiębiorców, których zasób wiedzy jest podobny. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of asymmetric information in bank-customer relationships, with attention being focused on the potential borrowers' unawareness of issues concerned with the settlement and implementation of a loan : agreement, which aims to finance real estates, or in a situation where a the loan is secured by a mortgage. informative approach of the Recommendation S that was revised in january 2011 regards consumers and individual farmers under a special protection scheme as they do not possess much expertise in finance and banking. However, it does not consider micro-entrepreneurs in this same way even though their knowledge in finance is on a similar level as the one of the consumers and farmers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Rekomendacja S (III) dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie, www.knf.gov.pl, data dostępu: 14.03.2011 r.
  3. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, www.knf.gov.pl, data dostępu: 14.03.2011 r.
  4. Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz. Urz. KNF Nr 2 póz. 11 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 220 póz. 1447 z póżn. zm.
  6. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 100 póz. 1081.
  7. Wiszniowski E., Przydatność wartości rynkowej przy badaniu ryzyka kredytowego wg Rekomendacji S (II) Komisji Nadzoru Finansowego, Świat Nieruchomości Nr 74/2010, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu