BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecka-Łyszczek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy
The Decision of the Expropriation as an Administrative Decision in Compliance with an Influence of the Civil and Constitutional Law on Its Elements
Źródło
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 44-48, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Prawo nieruchomości, Wywłaszczenie
Administrative law, Real estate law, Expropriation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka wywłaszczenia niesie za sobą bardzo wiele zagadnień szczegółowych, istotnych zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Mając na uwadze obszar regulacji prawnych, które zajmują się tą tematyką, zauważyć należy, iż w przypadku wywłaszczenia dochodzi do styku i wzajemnego przenikania się regulacji w sferze prawa konstytucyjnego, cywilnego, jak i administracyjnego. Dlatego celem niniejszego artykułu stało się omówienie poszczególnych elementów decyzji wywłaszczeniowej, jako przykładu decyzji administracyjnej, ze wskazaniem powiązań i wpływu powyższych regulacji na jej kształt i elementy składowe. (abstrakt oryginalny)

The problem of the expropriation brings many specific issues as well as practical and theoretical, Taking into the consideration the field of law, which analyses that particular issues, it is significant that in case of the expropriation, it comes to the relation between the constitutional, civil and administrative law. The aim of that article is to describe particular elements of the expropriation decision as the example of administrative decision. The article also reveals the influence of those regulations on components and forms of the decision of the expropriation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009 r.
  2. Bieniek G., Wywłaszczenie nieruchomości (w:) S. Rudnicki (red.), Prawo obrotu nieruchomościami, C.H. Beck, 2001 r.
  3. Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006 r.
  4. Ignatowicz J., Stetaniuk, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2003 r.
  5. Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, C.H. Beck, Warszawa 2003 r.
  6. Strzelczyk R., Prawo nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu