BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Marlena (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pawełczyk Mirosław (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Wykup mieszkań budowanych przez TBS
Buyout of the Dwellings Built by Housing Association - Changes in Legislation
Źródło
Świat Nieruchomości, 2011, nr 4(78), s. 49-53
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Budownictwo mieszkaniowe, Ceny nieruchomości, Towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
Housing policy, Housing construction, Real estate prices, Social Housing Associations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Towarzystwa Budownictwa Społecznego miały być jednym z istotniejszych instrumentów polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budowania mieszkań pod wynajem. Pomoc państwa w tym sektorze infrastruktury była szczególnie widoczna poprzez utworzenie w 1995 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, poprzez który państwo udzielało kredytów na preferencyjnych warunkach. Likwidacja tego funduszu oraz brak odpowiednich środków finansowych przy jednocześnie istniejących ograniczeniach ustawowych w postaci górnej granicy wkładu partycypacyjnego na wysokości 30% wartości lokalu i niezbywalności mieszkań sprawiło, że coraz bardziej pożądana była reforma mieszkaniowa. Niniejsze opracowanie omawia kwestie budzące dotychczas największe wątpliwości i wskazuje na nowe zagrożenia wynikające z nowelizacji ustawy. (abstrakt oryginalny)

Housing Associations were supposed to be one of the most important instrument of state's dwelling policy in relation to providing newly built tenancies. The state's aid in area of infrastructure sector has been especially seen as the National Housing Fund has been founded in 1995 in order to facilitate granting credits on preferential terms. The liquidation of the fund and the lack of adequate financial means as well as existing legal limitations such as the upper limit of the participation contribution not exceeding 30% of the dwelling's value and non-assignability of the dwellings had to bring on the reform of the system. The analysis discusses the issues presenting main questions and points new risks resulting from the changes in legislation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Bończak-Kucharczyk, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w świetle obowiązujących przepisów. Tworzenie, zasady działania, finansowe wsparcie, 2008, s. 3.
  2. K. Łybacka, Interpelacja nr 6645 do ministra budownictwa w sprawie przyszłości towarzystwa budownictwa społecznego, z dnia 18 stycznia 2007 r. tekst dostępny na stronie http://www.sejm.wyszko.com/index.php?p=contents/w/i6645-1, stan na dzień 5.10.2011 r.
  3. A. Aumiller, Odpowiedź ministra budownictwa na interpretację nr 6645 w sprawie przyszłości towarzystw budownictwa społecznego, z dnia 15 marca 2007 r., tekst dostępny na stronie http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/42204213, stan na dzień 5.10.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu