BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przychodzeń Justyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Przychodzeń Wojciech (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Edukacja menedżerów jako warunek skutecznej implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalność biznesową
Managerial education as necessary condition of sustainable development paradigm successful implementation into business activities
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 26-44, bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Rozwój zrównoważony, Metody nauczania, Programy studiów
Managers in a enterprise, Sustainable development, Teaching method, Higher education curriculum
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sposoby postrzegania edukacji menedżerskiej ewoluowały w miarę zmian natury prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe podejścia uznają zasadność inwestycji przedsiębiorstwa w zrównoważony rozwój, związanych z ponoszeniem kosztów w krótkim okresie czasu, o ile przyczyniają się one do zwiększanie zysku i wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Współczesny system edukacji menedżerskiej może i powinien wspierać związaną z tym podejściem zmianę w zachowaniu i mentalności kadry zarządzającej. Zadaniem wykładowcy staje się takie ukierunkowanie procesu nauczania, aby słuchacze przekonali się do implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalność biznesową bez odgórnego narzucania rozwiązań w tym zakresie. Transformacja powyższa, wymaga, zarówno od instruktorów, jak i szkół wyższych użycia kompleksowych i precyzyjnych technik oraz instrumentów. Celem opracowania jest dostarczenie wskazówek i rozwiązań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Views on business leaders education have altered significantly as the nature of conducting business has changed. New approaches recognize that activities in the area of corporate sustainability that entail a short-run cost to achieve an appropriately greater shareholder gain and profitability in the long-run are not a departure from the economic objective and conduct of the corporation. Modern high education can support such a behavioral and mental change among managers. The role of the trainer becomes one of supporting, accelerating and directing learning interventions that builds insights generated from within, not given to individuals as conclusions. This shift in emphasis from training to learning requires from business teachers and schools the use of complex and surgically precise techniques and instruments. The goal of this study is to provide some insights into the above area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown L., World on the Edge. How to Prevent Environmental and Economic Collapse, WW Norton&Company, New York-London 2011.
 2. Huckle J., Sterling S., Education for Sustainability, Routledge, London 1996.
 3. Jucker R., Sustainability? Never heard of it!: Some basics we shouldn't ignore when engaging in education for sustainability, "International Journal of Sustainability in Higher Education" 2002, Vol. 3, No. 1.
 4. Paller K. Voss J., Westerberg C., Investigating the awareness of remembering, "Perspectives on Psychological Science" 2009, No. 4,.
 5. Przychodzeń J., Przychodzeń W., Koncepcja zrównoważonego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 5, 2011.
 6. Przychodzeń J., Przychodzeń W., Zrównoważone przedsiębiorstwo a kreowanie wartości dla akcjonariuszy w świetle wyników badań spółek amerykańskich, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2012, Nr 1.
 7. Rock D., Schwartz J., The Neuroscience of Leadership, "Strategy Business Magazine" 2006, No. 43.
 8. Savitz A., Weber K., The Triple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success, Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 9. Schwartz J., Stapp H., Beauregard M., Quantum Physics in Neuroscience and Psychology: A Neurophysical Model of the Mind-Brain Interaction, "Biological Sciences" 2005, Vol. 360, No. 1458.
 10. Subramaniam K., Kounios J., Parrish T.B., Jung-Beeman M., A brain mechanism for facilitation of insight by positive affect, "Journal of Cognitive Neuroscience" 2009, No. 21.
 11. Sustainability: a new frontier for the arts and cultures, red. Kagan S., Kirchberg V., Verlag für Akademische Schriften, Waltkirchen 2008.
 12. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Reinventing Higher Education: Towards Participatory and Sustainable Development, Bangkok 2008.
 13. United Nations Global Compact, A New Era of Sustainability, UN Global Compact-Accenture CEO Study 2010, New York 2010.
 14. Willard B., The Sustainability Advantage: Seven Business Case Benefits of a Triple Bottom Line, New Society Publishers, British Columbia 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6269
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu