BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nucińska Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Źródła informacji o gospodarce finansowej jst w kontekście zasady jawności finansów publicznych
The Data Sources Of Local Public Finance In Terms Of The Transparency Principle
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 141-151, tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Gospodarka, Finanse, Finanse publiczne
Economy, Finance, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na realizację większości zadań publicznych na zasadach nie-komercyjnych oraz specyfikę ich finansowania (środki przejęte, a nie wypracowane przez zarządzające nimi instytucje), gospodarowanie środkami publicznymi wymaga ścisłej kontroli. Ma ona w pewnym stopniu zastąpić brak presji rynku w sektorze publicznym, wpływając na wzrost sprawności i efektywności jego funkcjonowania. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola w sektorze finansów publicznych powinna być jednak uzupełniana przez niezależną kontrolę społeczną, sprawowaną zarówno przez pojedynczych obywateli, jak i przez wyspecjalizowane instytucje społeczeństwa obywatelskiego (organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze oraz media)2. Warunek konieczny dla jej prowadzenia stanowi jawność finansów publicznych. (fragment tekstu)

The transparency principle is a necessary condition for the control of public fi-nance management, including independent control by society/citizens, to improve the performance and efficiency of public sector. This paper presents the subject-object approach to main data sources of public fi-nance, especially at the local level. The author considers the role of electronic form of information, emphasing its higher usability due to the computerized processing and sharing. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 42-43, 66.
 2. E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 150.
 3. Sprawozdawczość budżetowa 2011, red. B. Bakalarska, Beck InfoBiznes, Warszawa 2011,
 4. Nowy informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/system_b estia/nowy_informtyczny_system_zarzadzania_budzetami_jst .pdf (5.06.2012).
 5. Dokumentacja Administratora SJO BeSTi@, http://pomoc.sputniksoftware.com/pliki/ instalki/Bestia/SJODokumentacjaAdministratora.pdf (5.06.2012).
 6. Statystyczne Vademecum Samorządowca, http://www.stat.gov.pl/gus/11191_PLK_HTML. htm (5.06.2012).
 7. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (5.06.2012).
 8. Strona internetowa organizacji, http://centrumcyfrowe.pl (5.06.2012).
 9. Strona główna projektu, http://otwartedane.pl (5.06.2012).
 10. Otwarte dane, zakładka "Raw Salad", http://otwartedane.pl/ (5.06.2012).
 11. Prawidłowe przetargi publiczne IT (zakładka "misja i cele projektu"), http://pppit.org.pl/?s=1 (5.06.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu