BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ograniczenia polityki fiskalnej państwa i ich konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego
Restrictions of The Fiscal Policy of The State and Their Consequences For Self-Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 129-140, tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Samorząd terytorialny, Polityka finansowa, Budżet
Public finance sector, Local government, Financial policy, Budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fakt występowania dóbr publicznych, których konsumpcja jest często za-gwarantowana konstytucyjnie oraz ma charakter egalitarny, wymusza pozyskanie przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich środków na ich sfinansowanie. Z reguły jednak uzyskiwane dochody nie wystarcza-ją na pokrycie zaplanowanych wydatków. Brak zrównoważenia sektora finansów publicznych skłania do podejmowania różnorakich działań w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych. Pojawiają się, niestety, pewne bariery utrudniające realizację zamierzeń.(abstrakt oryginalny)

According to the author, instead of introducing controversial changes in the manner of the redistribution of incomes and expenses of the public finance sector, one should lead to the real growth in the economy. Strict application of the keynesian theory does not bring expected results, however the real chance of the growth in the economy can give an improvement in the utilization of EU funds. Then, it would be possible toachieve the multiplier effect without the anxiety of the excessive increase of the debt.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 113-115.
  2. P. Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton & Company, New York-London 2009, s. 72.
  3. S. Owsiak, Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, w: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, Wydawnic-two AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 15.
  4. A. Laffer w latach siedemdziesiątych XX w. wykazał, że nie zawsze podwyżka podatków prowadzi do wzrostu dochodów budżetowych (por. A.B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, Executive Summary Backgrounder No. 1765/2004, s. 1).
  5. M. Barszcz, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 511 w sprawie podatku akcyzowego na alkohole wysokoprocentowe, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/23A0ADCF, data wejścia 13.04.2012 rok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu