BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Subwencja ogólna w dochodach samorządu województwa lubelskiego w latach 2008-2011
General Subvention in The Revenue of the Lubelskie Voivodeship's Government in Years 2008-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 209-223, tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Dotacje, Samorząd terytorialny, Finanse
Subsidies, Local government, Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Subwencja ogólna jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego o charakterze redystrybucyjnym i składa się w zależności od beneficjenta z kil-ku części. Dla województwa są to odpowiednio: część wyrównawcza, oświatowa i regionalna. Subwencja ma charakter obligatoryjny, stanowi wydatek bu-dżetu państwa prawnie zdeterminowany, wykazujący się znaczną - w porównaniu zarówno z dochodami własnymi, jak i dotacjami celowymi - przewidywalnością i względną stabilnością. Ma to istotne znaczenia w procesie corocznego opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Za nieprzekazane w terminie kwoty subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego przysługują odsetki karne ustalone dla zaległości podatkowych. Dążeniem ustawodawcy od początku było doprecyzowanie i zobiektywizowanie zasad i kryteriów przyznawania poszczególnych części subwencji ogólnej. Niestety, praktyczna realizacja tego postulatu spowodowała nadmierne skomplikowanie całego mechanizmu, a co za tym idzie, także ryzyko błędów i niedoszacowań. Mechanizm subwencjonowania, biorąc pod uwagę kierunek przepływu środków finansowych, można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to transfer wertykalny, który oznacza przekaz środków z budżetu państwa do JST: w ten sposób przekazywane są części wyrównawcza oraz oświatowa.(fragment tekstu)

Considering the direction of the financial flows, there are two kinds of the subvention mechanism. The first one, named the vertical transfer, means crediting the local government from the national budget: the compensatory and the educational share is remitted in this way. The second one is the horizontal transfer, within the framework of which the remittances from the "wealthy" territorial units are transferred to the national budget and subsequently - as far as the voivodeships are concerned - utilized in the regional part. The subject of the elaboration is the analysis of subsidizing of the territorial government units' mechanism in the context of its role and significance evaluation as a supporting source of supplying the government of the chosen voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz.U.2010.80.526 ze zm.).
  2. W. Misiąg, M. Tomalak, Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu wi-dzenia polityki regionalnej, Warszawa 2010, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu