BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorocki Sławomir (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Borowiec Monika (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Boguś Marta (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego
Spatial Diversity of the Biotechnological Industry's Development
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 21, s. 94-120, ryc., bibliogr. 32 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = Functions of Industry and Services in the Development of Knowledge-Based Economy
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Ośrodki naukowo-badawcze, Biotechnologia, Patenty
High-tech, Research centres, Biotechnology, Patent
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie przemysł biotechnologiczny uznawany jest za z najważniejszych sektorów gospodarki wysokich technologii oraz stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego i procesów kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Charakteryzuje się on innowacyjnością i szybkim rozwojem, które są związane z zaangażowaniem wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, centrów badawczych, różnorodnych źródeł informacji i inwestycji, jak również powiązań gwarantujących przepływ informacji. Przemysł ten ma wiele zastosowań w branży spożywczej, produkcji organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w sektorze farmaceutycznym, w służbie zdrowia, w sektorze detergentów i bioremediacji, leśnictwie oraz rolnictwie. Celem prowadzonych badań było określenie zróżnicowania procesów rozwoju przemysłu biotechnologicznego, zmiany jego potencjału oraz struktury na świecie i w Polsce. Największe znacznie w kształtowaniu tego przemysłu mają najwyżej rozwinięte państwa na świecie. Współcześnie pojawiają się także nowe centra przyspieszonego rozwoju tego przemysłu, m.in. na Litwie, w Hiszpanii, w Turcji, na Słowacji. W Polsce możliwości rozwoju przemysłu biotechnologicznego zależą w dużym stopniu od dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry, rozwiniętego technologicznie zaplecza badawczo-rozwojowego, polityki proinnowacyjnej państwa, współpracy międzynarodowej i dostępności do kapitału. (abstrakt oryginalny)

Today's biotechnology is widely regarded as one of the most important sectors of information technology, a new wave of a knowledge-based economy. It is characterized by innovation and a very fast pace of development, which is connected with the involvement of highly qualified specialists, research centres, varied sources of information, investments, as well as interconnections to guarantee the flow of information. Biotechnology has got a potential wide range of applications, such as the food industry, production of genetically modified organisms, pharmaceutics, healthcare, detergents and bioremediation, forestry and agriculture. The aim of the article is to show the diversity in the development and structure of biotechnology in the world as well as in Poland. There is a huge variety in the world when it comes to the structure and space where the biotech development occurs. According to the collected data, even though the dynamic expansion of biotechnology takes place in new centers of development in Lithuania, Spain, Turkey and Slovakia, there is an obvious predominant role of highly developed countries. In Poland, biotechnology is mainly based on the potential of universities' scientific centers and metropolitan centers. Furthermore, biotech development is determined by several factors. The distance from scientific centers, location of universities, financial sources and international cooperation must be taken into consideration. Policy of a country is also one of the major determinants.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal, S. (2010). What's fueling the biotech engine 2009-2010. Nature Biotechnology, 28(11), 1165-1171.
 2. Amdam, R.P., Lunnan, R., Ramanauskas, G. (2007). FDI and the Transformation from Industry to Service Society in Emerging Economies: A Lithuanian-Nordic Perspective. Engineering Economics, 1(51), 22-28.
 3. Bal-Woźniak, T. (2009). Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 45-58.
 4. Baum J.A.C., Silverman B.S. (2004). Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing, 19, 411-436.
 5. Competitiveness of the European biotechnology industry 2007, European Commission, Enterprise and Industry DG, Working document, 26.
 6. Cooke, P. (2002). Biotechnology Clusters as Regional, Sectoral Innovation Systems. International Regional Science Review, 25(1), 8-37.
 7. Dobos, E., Karaali, A. (2003). Capacity Building in Agricultural Biotechnology in Turkey. Food Reviews International, 19(4), 437-445.
 8. Dorocki, S. (2011). Inwestycje zagraniczne we Francji w dobie globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 24-41.
 9. Europeans and Biotechnology in 2005: Patterns and Trends (2006). Final report on Eurobarometer 64.3, 87. Pozyskano z: http://www.ask-force.org/web/Eurobaro/Eurobaro-2005-ebs_244b_en.pdf.
 10. Falk, M.C., Chassy, B.M., Harlander, S.K., Hoban, T.J., McGloughlin, M.N., Akhlaghi, A.R. (2002). Food Biotechnology: Benefits and Concerns. The Journal of Nutrition, 132(6), 1384-1390.
 11. Gertler, M.S., Levitte, Y.M. (2005). Local Nodes in Global Networks: The Geography of Knowledge Flows in Biotechnology Innovation. Cornell University, School of Industrial and Labor Relations. Pozyskano z: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/122.
 12. Gierańczyk, W. (2008). Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 26-39.
 13. Grebel, T., Krafft, J., Saviotti, P.P. (2006). On the life cycle of knowledge intensive sectors. Revue OFCE, 97(5), 63-85.
 14. Kenney, M., Buttel, F. (1985). Biotechnology: Prospects and Dilemmas for Third World Development. Development and Change, 16(1), 61-91.
 15. Kilvits, K., Purju, A. (2007). Delocalization of Industries and the Role of Governing Institutions with Evidences from Estonia. The 19th European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) Book of Abstracts "Economic Growth, Development and Institutions - Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis", University of Porto, 55.
 16. Louët, S. (2004). EU enlargement brings biotech opportunities. Nature Biotechnology, 22, 493-494.
 17. Lux, G. (2009). The re-emerging role of industry in Central European economies. W: B. Baranyi, I. Fodor (red.), The role of environmental industry in the regional reindustrialisation in Hungary. Debrecen-Pécss: Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, 19-35.
 18. Malo, S., Norus, J. (2009). Growth dynamics of dedicated biotechnology firms in transition economies. Evidence from the Baltic countries and Poland. Entrepreneurship and Regional Development, 21(5-6), 481-502, DOI: 10.1080/08985620802332749.
 19. McKenna, A., Galea, M. (2004). The Manufacture of Generic Pharmaceuticals in Malta: A First Step. The Business Journal for the Generic Medicines Sector, 2(1), 63-70, doi: 10.1057/palgrave.jgm. 4940053.
 20. Micek, G. (2008a). Exploring the role of sticky places in attracting the software industry to Poland. Geographia Polonica, 81(2), 43-60.
 21. Micek, G. (2008b). Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich. Przegląd Geograficzny, 80(4), 541-558.
 22. Orsenigo, L. (2006). Clusters and clustering in biotechnology: stylised facts, issues and theories. W: P. Braunerhjelm, M.P. Feldman (red.), Cluster Genesis. Oxford, UK: Oxford University Press, 195-218.
 23. Possani Lourival, D. (2003). The past, present, and future of biotechnology in Mexico. Nature Biotechnology, 21, 582-583. doi:10.1038/nbt0503-582.
 24. Pugatch, M.P., Torstensson, D., Chu, R. (2012). Taking Stock: How Global Biotechnology Benefits from Intellectual Property Rights, Pugatch Consilium, Commissioned by the Biotechnology Industry Organization. Pozyskano z: http://www.bio.org/../Pugatch%20Consilium%20-%20 Taking%20Stock%20Final %20Report%20(2).pdf.
 25. Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31-42.
 26. Raport "Polska 2050" (2011). Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". Polska Akademia Nauk.
 27. Rothaermel, F.T., Deeds, D.L. (2004). Exploration and exploitation alliances in biotechnology: a system of new product development. Strategic Management Journal, 25, 201-221.
 28. Schimmelpfennig, D.E., Pray, C.E., Brennan, M.F. (2004). The impact of seed industry concentration on innovation: a study of US biotech market leaders. Agricultural Economics, 30, 157-167.
 29. Ukropcova, D., Sturdik, E. (2009). Biotechnology commercialisation in Europe. Nova Biotechnologica, 9(3), 255-264.
 30. Weijian, S., Jaeyong, S. (1997). Foreign Direct Investment and the Sourcing of Technological Advantage: Evidence from the Biotechnology Industry. Journal of International Business Studies, 28(2), 267-284.
 31. Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9-26.
 32. Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu