BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Żbikowski Jarosław (Pope John Paul II State School of Higher Vocational Education in Biala Podlaska)
Tytuł
Wybrane aspekty marketingu w działalności lubelskich biur podróży
Selected Aspects of Marketing in the Activities of Lublin Travel Agencies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 31, s. 209-222, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Turystyka, Podróże turystyczne
Marketing, Tourism, Touristic travel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza i próba interpretacji działań marketingowych podejmowanych przez lubelskie biura podróŜy, głównie pod kątem wykorzystywanych narzędzi marketingowych służących zwiększaniu wolumenu sprzedaży produktów i tym samym umacnianiu pozycji rynkowej wśród podmiotów konkurencyjnych. Badania dotyczyły następujących czynników: lokalizacji, wystroju wnętrza, stosowanych narzędzi promocyjnych, szkoleń personelu oraz współpracy z innymi operatorami turystycznymi. Badania wykazały, że czynniki te są na tyle istotne, że przemyślana strategia moze pomóc w osiągnięciu załozonych wyników finansowych. Lubelscy przedsiębiorcy nie zawsze korzystają z omawianych narzędzi w praktyce (dotyczy to przede wszystkim braku właściwych szkoleń dla personelu, właściwego oznakowania biur czy wystroju wnętrza), zaś ich zastosowanie powinno złagodzić nieco zjawisko sezonowości w ruchu turystycznym i przynieść oczekiwane rezultaty.(abstrakt oryginalny)

The objective of this study has been the analysis of marketing actions taken by Lublin travel agencies, paying special attention to applying marketing tools used for increasing the products sales volume and thereby strengthening their market position among the competition. The analyses of marketing activities concerned, among other things, the location of offices, their décor,promotional tools used, staff trainings as well as cooperation with tour operators. Even though each of the above-mentioned elements seems to be significant and a policy carried out in a wellthought-out and methodical way may produce the expected financial results and enfeeble the seasonal character of the tourist movement, Lublin entrepreneurs not always take advantage of well-tried tools in practice. This is especially noticeable in the lack of appropriate staff trainings,marking of travel agencies as well as the choice of office spaces and their décor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1999, s. 11-14.
 2. T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000, s. 214-226
 3. Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, red. S. Bosiacki, J. Sikora, AWF, Poznań 1999, s. 12.
 4. Marketing w turystyce, red. J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, PWE, Warszawa 1997, s. 23-25.
 5. L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002, s. 288-378.
 6. I. Penc-Pietrzak, Strategiczne zarządzanie marketingiem, Key Text, Warszawa 1999, s. 13-22.
 7. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 659-662.
 8. G. Godlewski, M. Zalech, K. Witkowska, Narzędzia komunikacji marketingowej wybranych przedsiębiorstw turystycznych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 141-146.
 9. I. Michalska-Dudek, Wykorzystywanie programów lojalnościowych na rynku biur podróży, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 275-278.
 10. J. Działkowiec, Badania jakości obsługi na przykładzie krakowskich biur podróży, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, red. B. Raszka, S. Bosiacki, AWF, Poznań 2006, s. 225-227.
 11. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 53-72.
 12. G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997, s. 221-241.
 13. Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 222-243; Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie,kontrola, Wyd. Gebenthner i Ska, Warszawa 1994, s. 545-656.
 14. Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług nr 19, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 31-40, 345-354, 377-384.
 15. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 23-45; M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999, s. 14-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu