BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Agata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena i wybór oprogramowania do symulacji wieloagentowej z zastosowaniem metody AHP
Evaluation and Selection of Multi-Agent Simulation Software with AHP Method
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 167-186, rys. ,tab., bibliogr.20 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Symulacja wieloagentowa, Oprogramowanie, Programowanie komputerów
Multi-agent based simulation, Software, Computer programming
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od wielu lat symulacja komputerowa jest metodą służącą do rozwiązywania problemów w wielu dziedzinach wiedzy. Metoda ta polega na utworzeniu modelu symulacyjnego obiektu lub systemu w postaci matematyczno- -logicznego zapisu i przedstawieniu zależności opisujących symulowany obiekt lub system rzeczywisty oraz jego otoczenie w taki sposób, że zależności te można badać przez zmiany wartości sygnałów wejściowych i parametrów modelu. Symulacja komputerowa jest metodą odtwarzania zjawisk zachodzących w świecie rzeczywistym za pomocą ich zmatematyzowanych modeli definiowanych i obsługiwanych przy użyciu programów komputerowych. (abstrakt oryginalny)

The growing demand for simulation programs causes their constant development which results in the increasing diversity of the software and greater number of simulation systems available on the market. This is a very positive phenomenon, but on the other hand it sets before the user a difficult task to choose a proper software for their needs. In the article results of the practical application of the analytic hierarchy process (AHP) for taking decision concerning choice of the best software for the multi-agent based simulation (MABS) were presented. The aim of the article is the comparative analysis of selected tools based on the AHP method. The article draws the comparison between five popular tools and thanks to it the best program from a point of view of adopted evaluation criteria was chosen. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Łasak P., Zastosowanie metody AH P do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, "Bank i Kredyt" 2010, nr 41 (4).
 2. AnyLogic, http://www.anylogic.com.
 3. Ascape, http://ascape.sourceforge.net.
 4. Bieniasz S., Techniki symulacji agentowej w zastosowaniu do badania procesów cieplnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, Kraków 2006, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9711/full9711.pdf.
 5. Curtis, B., Kellner, M.,Over, J., Process Modeling, "Communications of the ACM" 1992, No. 35 (9)
 6. Downarowicz O., Krause J., Sikorski M., Stachowski W., Zastosowanie metody AH P do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, w: Wybrane metody ergonomii i nauki o eksploatacji, red. O. Downarowicz, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.
 7. Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Furaji F., Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego, w: Uwarunkowania zastosowań systemów informatycznych w gospodarce, red. W. Chmielarz, Problemy Zarządzania Vol. 10, No. 3 (38), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
 8. Macal Ch.M., North M.J., Tutorial on agent-based modeling and simulation, Part 2. How to model with agent, w: Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference, red. L. F. Perrone i in., WSC 2006, Monterey 2006, http://www. informs-sim.org/wsc06papers/008.pdf.
 9. Maciąg A., Pietroń R., Kukla S., Prognozowanie i symulacja w  przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 10. NetLogo, http://ccl.northwestern.edu/netlogo.
 11. Repast, http://repast.sourceforge.net.
 12. Saaty T.L., Decision making with the analytic hierarchy proces, "International Journal of Services Sciences" 2008, Vol. 1, No. 1.
 13. Saaty T.L., Decision-Making for Leaders: The Analytic Hierarchy Process for Decision in a Complex World. New Edition. Analytic Hierarchy Process Series, Vol. 2, RWS Publications, Pittsburgh 2001.
 14. Saaty T.L., How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, "European Journal of Operational Research" 1990, nr 48.
 15. Saaty T.L., Mathematical Principles of Decision Making: The Complete Theory of the Analytic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh 1994.
 16. Salamon T., Design of Agent-Based Models. Developing Computer Simulations for a Better Understanding of Social Processes, Eva & Tomas Bruckner Publishing, Repin-Zivonin 2011
 17. Siebers P.O., Aickelin U., Introduction to multi-agent simulation, w: Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, red. F. Adam, P. Humphreys, Idea Group Publishing, Pennsylvania 2008.
 18. StarLogo TNG, http://education.mit.edu/projects/starlogo- tng.
 19. Wooldridge M., Jennings N.R., Intelligent agents: Theory and practice, "The Knowledge Engineering Review" 1995, No. 10 (2).
 20. Zdanowicz R., Dobór oprogramowania do modelowania i  symulacji procesów wytwarzania, "Pomiary, Automatyka i Robotyka" 2006, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu