BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grocholski Leszek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Stymulowanie innowacyjności poprzez politykę podatkową
Stimulating innovation through tax policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 189-198, bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Technologia
Tax policy, Technology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Minister finansów, mając na uwadze ciągły rozwój gospodarki opartej na wiedzy i potrzebę inwestowania w innowacyjność gospodarki, wprowadził do przepisów podatkowych ulgę podatkową związaną z wydatkami na nabycie nowych technologii. Zgodnie z art. 18 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawych (dalej: ustawa CIT) inwestujący w nowe technologie mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wszelkie wydatki na nabycie nowej technologii, ujęte w jej wartości początkowej. Wydatki poniesione na nabycie nowej technologii podlegają odliczeniu w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wpisano je do ewidencji, przy czym odliczyć można także wydatki poniesione na rok przed wprowadzeniem do ewidencji. W sytuacji gdy podatnik osiągnął stratę bądź dochód do opodatkowania jest niższy niż kwota przysługujących odliczeń, dokonuje się ich w pozostałej części w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku wprowadzenia do ewidencji nowej technologii. (abstrakt oryginalny)

Investment in new technology is not only a necessary condition for competitiveness. This investment also allows a tax deduction benefit - reduction of the tax base by 50% of the total expenditure on the acquisition and implementation of new technology. In practice, this means a tax savings of 9.5% of expenditure. The paper describes the basis on which the software can be considered as new technologies and take advantage of this tax deduction. To get the deduction calculation is necessary new technology opinion released by the leading independent scientific research. Such an opinion even though it is required by the tax law of a technical nature. It has to substantiate that the software is known in the world for no longer than five years, and allows the production of new or improvement of products and services. The preparation of such opinions requires a comprehensive knowledge of many areas of software engineering knowledge. The paper presents a synthesis of the author's experience of cooperation between universities and business, giving opinions on new technology. The synthesis was carried out on the basis made by the author during four years more than 200 opinions. As a result of these research are given interpretations of the Minister of Finance on the basis of which the software was considered new technology. Presented on what's working justifications tax authorities considered that the software allows for the production of new or improvement of products and services. The use of incentives for new technologies is not popular. Opinion does not seem a large number of universities. Work can encourage industry to establish cooperation with universities to advocate new technology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gurbiel. E., Hnadt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M.M., Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2008.
  2. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B.Matusiak, wyd. 2, PARP 2008.
  3. http://www.pi.gov.pl/slownik/slownik.htm.
  4. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacyjności, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/.../20081117_O SLO.pdf.
  5. http://interpretacje-podatkowe.org/nabycie/pb1-423-23-06- kw.
  6. http://www.podatki.biz/artykuly/14_14173.htm.
  7. http://www.podatki.biz/interpretacje/0204329.txt.
  8. http://poradnik.wfirma.pl/-czy-system-sap-erp-w-momencie- przyjecia-go-doewidencji- srodkow-trwalych-oraz-wartosci-niematerialnych-i-prawnych- mozebyc- uznany-za-nowa-technologie.
  9. http://interpretacje-podatkowe.org/nowe-technologie/ippb5- 423-496-10-2-am.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu