BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Poziom rozwoju e-gospodarki w państwach Unii Europejskiej w latach 2005-2010
The level of development of e-economy in the European Union in the years 2005-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 215-228, rys. ,tab., bibliogr.19 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Gospodarka, Badania marketingowe, Internet
Economy, Marketing research, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szybki rozwój Internetu obserwowany w ostatnich latach stał się przyczyną istotnej transformacji Sieci, w której internauci stali się nie tylko odbiorcami publikowanych treści, ale również ich twórcami. Zmiany, jakie zaszły, wywarły wpływ nie tylko na życie społeczne współczesnych ludzi, ale również na gospodarkę zamieszkanych przez nich państw. Najpoważniejszą implikacją tego faktu jest eksplozja wymiany informacji między popytem a podażą oraz nowe kierunki jej kształtowania. Interakcja między producentem a konsumentem nie odbywa się już przy półce z gotowym produktem, ale na wcześniejszych etapach powstawania oferowanego towaru lub usługi - zwłaszcza w ramach badania potrzeb konsumentów. Platformą umożliwiającą zaistnienie relacji w tej fazie jest Internet. (abstrakt oryginalny)

Fast development of Internet caused the emergence of e-economy. It changed the way how people perceive the demand and supply on the market. Producer and consumer have now more interaction - already in the stage of designing the product. It happens because of huge impact of ICT. E-economy as a new concept and a part of modern policies has to be measured somehow. It is done mostly with the help of composite indicators via e-readiness rankings. The most popular is Networked Readiness Index proposed by World Economic Forum. On the basis of this index, in the article, a ranking of EU-28 countries in terms of e-readiness is presented. Using some indicators which were chosen by WEF expert a new methodology of composite indicators' creation (with the use of arithmetic of increments and vector calculus) is shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beig L., Montazer G.A., Ghavamifar A., Adoption a Proper Tool for E-readiness Assessment in Developing Countries (Case Studies: Iran, Turkey and Malaysia), Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2007, Vol. 2.
 2. M. Borawski, Działania arytmetyczne na zagregowanych cechach, w: Wybrane metody analizy i oceny obiektów społeczno-gospodarczych, red. M. Borawski, K. Nermend, Zapol, Szczecin 2009.
 3. Borawski M., Automatic north wise alignment of sector sonar image, Control and Cybernetics 2011, Vol. 40, No. 1.
 4. Borawski M., Kompresja JPG obrazu sonarowego z  uwzględnieniem założonego poziomu błędu, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 2011, t. LX, nr 3.
 5. Borawski M., Vector space of increments, Control and Cybernetics 2012, No. 1.
 6. Bui T.X., Sankaran S., Sebastian I.M., A framework for measuring national e-readiness, International Journal of Electronic Business 2003, Vol. 1, No. 1.
 7. Castells M., The Information Age: Economy, Society and Culture, Blackwell Publishing, Oxford 1999.
 8. E-gospodarka - szansa dla Polski i Europy, Europejskie Forum Nowych Idei, 26-28 września 2012, Sopot.
 9. Finance Dictionary, http://www.qfinance.com/dictionary/e- economy.
 10. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML. htm?id=POJ-5948.htm.
 11. Gupta M.P., Bhattacharya J., Agarwal A., Evaluating e- government, University Press 2007
 12. Hart D.M., The Emergence of Entrepreneurship Policy: Governance, Start-Ups, and Growth in the U.S. Knowledge Economy, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 13. Ifinedo P., Measuring Africa's e-readiness in the global networked economy: A ninecountry data analysis, International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT) 2005, Vol. 1, No. 1.
 14. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis: Comparative Regional Analysis Using the Example of Poland, Physica- Verlag, Berlin Heidelberg 2009.
 15. Neff D., The Knowledge Economy, Butterworth-Heinemann, Boston 1998.
 16. Sarama M., Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w  badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, WNUS, Szczecin 2012.
 17. The Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World, World Economic Forum, Geneva 2013.
 18. Turner C., The Information E-Conomy: Business Strategies for Competing in the Global Age, Kogan Page Ltd., London 2001.
 19. Wawszczyk A., E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu