BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Eliminacja zmiennych na podstawie rankingu
The elimination of variables based on the ranking
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 229-238, rys. ,tab., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Ranking, Rynek pracy
Ranking, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określenie istotności zmiennych jest bardzo ważnym zagadnieniem. Przeprowadzając rangowanie, należy określić, które zmienne są ważne dla analizowanego zjawiska. Następnie wybrane zmienne należy zweryfikować, eliminując te zmienne, które nie różnicują obiektów albo różnicują je w sposób, który nie jest istotny z punktu widzenia przeprowadzanych badań1. Przy eliminacji zmiennych można wspomóc się rankingiem przeprowadzonym przez ekspertów mogących wskazać, które obiekty uważają za słabe, które za średnie, a które za dobre. Obserwując wartości zmiennych dla obiektów wzorcowych, można na ich podstawie określić, które zmienne są skorelowane z rankingiem. W klasycznym podejściu najczęściej używa się korelacji. Ze względu na to, że ranking i wartości zmiennych mają różne skale pomiarowe, nie można w tym przypadku wykorzystać korelacji. Ale można wyliczyć współczynnik, który będzie określał zgodność wartości zmiennej z rankingiem. (abstrakt oryginalny)

In the article a method that enables elimination of variables on the basis of previously created ranking is presented. Preliminary ranking shows expected order of objects and specially determined coefficient informs, to which extent the given variables guarantee the required ranking. For maximum compatibility with the preliminary ranking its order must be maintained at the rankings created on the basis of selected variables. This paper presents research on simulated data and on data from the Polish Central Statistical Office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bronsztejn I., Siemiendiajew K., Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2000.
  2. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006.
  3. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
  4. Nermend K., A synthetic measure of sea environment pollution, "Polish Journal of Environmental Studies" 2006, Vol. 15, No. 4b.
  5. Nermend K., Using average-variance representation in economic analyses, "Polish Journal of Environmental Studies" 2006, Vol. 15, No. 4C.
  6. Nermend K., Employing similarity measures to examine the development of technical infrastructure in Polish counties, Folia Oeconomica Stetinensia 2008, Vol. 15, No. 7.
  7. Nermend K., Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, "Przegląd Statystyczny" 2008, nr 3.
  8. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions to Economics, Springer, 2009.
  9. Pawełek B., Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
  10. Sobczyk M., Analiza porównawcza produkcji rolniczej w  województwie lubelskim, "Wiadomości Statystyczne" 1977, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu