BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrański Bolesław, Weydmann Romuald, Żurek Leopold
Tytuł
Problemy oceny stanu rejestrów, metody ich pokonania - na przykładzie systemu informacji ochrony zdrowia
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 359-374, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, System informacyjny, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Health care protection, Information system, Teleinformation systems security
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
System informacji ochrony zdrowia będzie zawierał wiele rejestrów różnych typów. Po pierwsze podmiotowe rejestry pierwotne, obejmujące między innymi: rejestr zakładów opieki zdrowotnej, rejestry lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, o rejestry indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych, rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych, rejestry zezwoleń na prowadzenie aptek, hurtowni farmaceutycznych. Po drugie rejestry przedmiotowe takie, jak: rejestry chorób zakaźnych, gruźlicy i chorób płuc, nowotworów, o rejestr chorobowości szpitalnej, chorób zawodowych, o inne. Ponadto wtórne centralne rejestry medyczne takie, jak: centralny rejestr usługodawców, centralny rejestr pracowników medycznych, o centralny rejestr usługobiorców. Rejestry klasyfikacyjne i słownikowe ochrony zdrowia: Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, o Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, o Klasyfikacja Badań Laboratoryjnych, System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2006.
  2. Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (wersja z dnia 20 listopada r., przekazana do uzgodnień zewnętrznych w dniu 28 listopada 2008 r.).
  3. Szafrański B., Bliźniuk G., Karbowski J., Świerczyński Z., Weydmann R., Żurek L., Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej, PTI, Katowice 2006.
  4. Szafrański B., Weydmann R., Żurek L., Identyfikacja i klasyfikacja medycznych rejestrów publicznych pod kątem opracowania założeń programu oceny ich stanu oraz procedur ich przygotowania do automatycznego przetwarzania w procesach realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną, materiały Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2008.
  5. Szafrański B., Weydmann R., Żurek L., Model informacyjny rejestrów państwowych i wymagania w zakresie systemu komputerowego wspomagania zarządzania rejestrami, materiały Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 2003.
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu