BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perkowski Robert
Tytuł
Funkcjonowanie e-administracji w warunkach polskich na przykładzie miasta Ząbki
The functioning of e-government in Polish conditions
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 375-386, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, e-administracja, Obieg dokumentów
Computer system, e-government, Documents flow
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W referacie przeprowadzono analizę wdrożenia systemu EOD na przykładzie Urzędu Miasta w Ząbkach. Administracja publiczna jest bardzo zbiurokratyzowana i nakłada na system wiele ograniczeń. Przez swoją specyfikę administracja publiczna generuje unikalne problemy wdrożeniowe, jak również występują pewne ograniczenia, ale korzyści nie są możliwe do uzyskania w inny sposób. W opracowaniu omówiono również wymagania stawiane systemom informatycznym, określone przez polskie prawo (ustawa o informatyzacji oraz ustawa o podpisie elektronicznym), poruszono kwestie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, niekwalifikowanego, obowiązku archiwizacji dokumentów w formie papierowej i oczekiwanych zmian w prawodawstwie w tym zakresie. Na podstawie zebranych doświadczeń, w podsumowaniu pracy przedstawiono propozycje wprowadzenia nowych usprawnień systemu obiegu dokumentów, które, nawet przy ograniczeniach obecnego stanu prawnego w Polsce, spowodują: zwiększenie funkcjonalności systemu, ułatwienie kontaktu, podniesienie jakości obsługi interesanta i wzrost efektywności pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper shows an analysis of the implementation of the EDI on the example of the City Council in Ząbki. Public administration is very bureaucratic and imposes many restrictions on the system. Through its specific public administration generates unique problems of implementation, as well as there are some limitations but the benefits are not achievable in any other way. The study also discusses the requirements for computerized systems defined by the Polish law (Act on Informatization and the Law on Electronic Signatures), raised questions of qualified electronic signatures, nonqualified, required archiving of documents in paper form and expected changes in legislation in this area. On the basis of experience, the paper presents a summary of proposals to introduce new enhancements to workflow system, which limits the current legal situation in Poland, will allow for: increased functionality of the system, facilitate contact, improve the quality of customer and will increase the efficiency of work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Burton S., Shelton N., Procedures for the Automated Office, Pearson - Prentice Hall, New Jersey 2005.
  2. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
  3. Kim K.A., Nofsinger J.R., Corporate Governance, Prentice Hall, 2007.
  4. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg, Warszawa 1999.
  5. Szumski O., E-procurement - Systemy elektronicznych zamówień publicznych, Difin, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu