BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Narzędzia wspierania równowagi praca-życie - wybrane przykłady z praktyki gospodarczej
Instruments Supporting Work-Life Balance : Business Practice Examples
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2014, nr 1, s. 153-163, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Równowaga, Czas pracy, Czas wolny, Metoda wywiadu, Elastyczność zatrudnienia
Balance, Working time, Leisure time, Interview method, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na kwestii zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracownika. Równowagę taką wspierać mogą rozmaite instrumenty, między innymi: zapewnianie elastycznych warunków pracy, zapewnianie szeroko pojętej pomocy i wsparcia z obszarów pozazawodowych, typu: kultura, rekreacja, zdrowie, pomoc w opiece nad dziećmi itp. Ilustracją prowadzonych rozważań jest przykład dwóch firm z regionu łódzkiego, stosujących różne instrumenty z zakresu W-LB. (abstrakt oryginalny)

This article concentrates on the issue of maintaining balance between employee work and personal life. Various instruments can support this balance. They include guaranteeing flexible working conditions and providing wide-ranging assistance and support in non-business areas, such as culture, recreation, health, childcare, etc. Two companies from Łódź provide an illustration of various instruments in the area of WL-B. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2003), O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska - Polska, w Borkowska S. (red.), Programy praca - życie a efektywność firm, Warszawa, Wydawnictwo IPiSS.
  2. Borkowska S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią? w Borkowska S. (red.), Programy praca-życia: z teorii i praktyki, Warszawa, Wydawnictwo IPiSS.
  3. Cascio W. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Dom Wydawniczy ABC.
  4. Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
  5. Głogosz D., Machol-Zajda L., Smoder A. (2011), Działania na rzecz równowagi między pracą a życiem pozazawodowym; z doświadczeń wybranych krajów, w Borkowska S. (red.), Programy praca-życia: z teorii i praktyki, Warszawa, Wydawnictwo IPiSS.
  6. Greenglass E. (2006), Różnice wynikające z ról płciowych: wsparcie społeczne i radzenia sobie ze stresem, w Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
  7. Mikołajczyk-Lerman G. (2006), Mężowie i żony: realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  8. Kopertyńska M. (2008), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Placet.
  9. Kotowska I., Sztanderska U. (2007), Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce, w Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. (red), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
  10. Sadowska-Snarska C. (2009), Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach polskich, w Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początkach XXI wieku, Warszawa-Białystok, Wydawnictwo IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu