BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błach Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wieczorek-Kosmala Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Gorczyńska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego
Perception of the liquidity risk in the small and medium sized enterprieses in the silesian region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 218-228, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Postrzeganie ryzyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy
Risk perception, Small business, Enterprises financial liquidity, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań dotyczących analizy konsekwencji globalnego kryzysu finansowego dla sfery realnej, a w szczególności dla podmiotów sektora MŚP. Jego celem jest prezentacja części wyników badań ankietowych, dotyczących oddziaływania kryzysu finansowego na sytuację finansową wybranej grupy MŚP. Przedmiotem prezentowanych wyników badań jest część dotycząca oceny zmian poziomu ryzyka płynności, rozumianego jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania wymagalnych zobowiązań.(fragment tekstu)

The main purpose of this paper is to present partial results of the Authors' own questionnaire conducted on selected SMEs in the Silesian Region in order to examine their opinions about changes in their financial situation in times of the global financial crisis. The results of research presented in this paper are exclusively devoted to the problem of the liquidity risk perception. Theoretical framework and the results of the financial data suggest that financial crisis increases the level of liquidity risk. However, according to the opinions of the analyzed SMEs', most of them did not perceive a significant increase of the liquidity risk in this period. In addition, most of them did not associate the changes in level of liquidity risk with the impact of the global financial crisis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Policy Proposal, "Journal of Monetary Economics" 2010, 57(5), s. 557-572
 2. C. Freedman, M. Kumhof, D. Laxton, D.D. Muir, S. Mursula, Global Effects of Fiscal Stimulus During the Crisis, "Journal of Monetary Economics" 2010, 57(5), s. 506-526.
 3. F.A. Longstaff, The Subprime Credit Crisis and Contagion in Financial Markets,"Journal of Financial Economics" 2010, 97(3), s. 436-450
 4. M. Dungey, R.A. Fry, B. Gonzalez-Hermosillo, V.L. Martin, Transmission of Financial Crises and Contagion. A Latent Factor Approach, Oxford University Press 2011.
 5. Ch. Blot, S. Le Bayon, M. Lemoine, S. Levasseur, Quantifying the Impact of the Financial Crisis on the Real Sphere for France and the United States, Center for Economic Research- Sciences Po 2009
 6. L. Wan, A. Riding, T. Chamberlin, The Global Financial Crisis - Impact on SMEs and Public Policy Responses, Telfor School of Management, University of Ottawa 2011
 7. http://www.swinburne.edu.au/lib/ ir/onlineconferences/agse2011/000053.pdf.
 8. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 64.
 9. A. Hameed, W. Kang, W. Viswanathan, Stock Market Declines and Liquidity, "Journal of Finance" 2010, vol. 65, t. 1, s. 257-293
 10. Finanse w niestablinym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw. red. H. Zadora, G. Łukasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 107, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 147-155.
 11. F.J. Fabozzi, P.P. Peterson, Financial Management & Analysis. John Wiley & Sons, Hoboken 2003, s. 729-730
 12. D.N. Chorafas , Liability, Liquidity and Cash Management. Balancing Financial Risk, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 131-133.
 13. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 40;
 14. D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, WSB, Poznań 2002, s. 98.
 15. R. Kirkham, Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: The Telecommunications Sector in Australia, "Journal of New Business Ideas & Trends", 2012, nr 10(1), s. 1-13;
 16. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 35-72
 17. J. Błach, M. Gorczyńska, M. Wieczorek-Kosmala, Changes of the Level of Liquidity in Time of the Financial Crisis: A Case of Polish Companies, "Journal of Modern Accounting and Auditing", t. 8, nr 3, March 2012, nr serii 82, s. 297-311
 18. J. Błach, M. Gorczyńska,K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 221-227.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu