BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola marketingu w kształtowaniu kapitału społecznego Polaków
The Role of Marketingi in the Development of Social Capital of Poles.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 199-212, rys.,tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Zaufanie, Kapitał społeczny
Marketing, Trust, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pełniący wiele funkcji kapitał społeczny jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno- -gospodarczego. Budowany na wzajemnym zaufaniu ludzi do siebie kapitał społeczny warunkuje gotowość jednostek do podejmowania aktywności publicznej oraz sprzyja współpracy. Na podstawie analizy danych wtórnych należy zauważyć, że kapitał społeczny i poziom zaufania w Polsce kształtują się na relatywnie niskim poziome. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia systemowych działań mających na celu powiększanie kapitału społecznego Polaków. W artykule wskazano na możliwości i formy zastosowania marketingu w procesie kształtowania kapitału społecznego Polaków oraz wynikające z tego korzyści.(abstrakt oryginalny)

The social capital performs multiple functions. It is also an important factor in the socioeconomic development. Built on mutual trust, social capital determines the willingness of individuals to take public activities and promotes cooperation. Based on the analysis of secondary data, it is noted that the social capital and the level of confidence in Poland are on relatively low level. There is therefore a need for systemic measures aimed at expanding social capital of Poles. The paper points out the possibilities and forms of marketing applications in the development of social capital of Poles and the benefits resulting from such actions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999,s.70-74.
 2. K. Sierocińska, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, Studia Ekonomiczne nr 1,Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2011, s. 69-72.
 3. J. Czapiński, A. Sułek, Stan społeczeństwa obywatelskiego. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość Ŝycia Polaków - Raport [special issue], Contemporary Economics, 5(3), 271-298 DOI: 10.5709/ce.18979254.58, s. 284-285.
 4. J.K. Rempel, J.G. Holmes, M. Zanna, Trust in close relationship, "Journal of Personality and Social Psychology" 1985, No. 49, s.95-112.
 5. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s.44-49.
 6. J. Coleman, The foundation of social theory, Harvard University Press, Cambridge 1990, s. 302-304; R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,Wyd. Znak, Kraków 1995, s. 264.
 7. B. Wciórka, Polacy o swej aktywności społecznej, Komunikat z badań BS/20/2008, CSOS,Warszawa, luty 2008.
 8. B. Wciórka, Co zmieniło się w stylu życia Polaków w ostatnim dwudziestoleciu?, Komunikat z badań BS/19/2009, CBOS, Warszawa, luty 2009.
 9. K. Kowalczuk, Gotowość Polaków do współpracy w latach 2002-2012, Komunikat z badań BS/19/20012, CBOS, Warszawa, luty 2012.
 10. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Projekt,cz. 2, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, listopad 2011, s. 285, http://zds.kprm.gov.pl/ sites/default/files/dsrk_2_tom_17_ listopada_2011__0.pdf (10.05.2013).
 11. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 26-34.
 12. A. Szromnik, Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej, "Marketing i Rynek" 2013, nr 4, s. 6.
 13. B. Dobiegała-Korona, Zaufanie jako przesłanka współtworzenia wartości, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 383, 389.
 14. R. Galford, A. Seibold Drapeau, Wrogowie zaufania, "Harvard Business Review Polska" 2005, nr 5, s. 80.
 15. R.J. Lewicki, B.B. Bunker, Developing and maintaining trust in work relationships, w: Trust in organizations, red. R.M. Kramer, T.R. Tyler, Sage Publications, Thousand Oaks 1996, s. 124; I. Grzanka, Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa,Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 115.
 16. J. Światowiec, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 122.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu