BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewosz Jerzy (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ograniczanie strat związków azotowych w marynatach śledzi bałtyckich przez roślinne inhibitory proteaz
Limitation of the Losses of Nitrogen Fractions in Marinades of Baltic Herrings by Protease Inhibitors from Plants
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2013, vol. 3(7), s. 20-24, tab., bibliogr. 31 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Technologia produkcji żywności, Jakość produktów żywnościowych, Przetwórstwo rybne
Food commodities, Food production technology, Food quality, Fish processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nakreślono rolę endogennych enzymów proteolitycznych w dojrzewaniu mięsa ryb, w procesie marynowania. Wykazano możliwość zmniejszenia strat związków azotowych uwalnianych z filetów do zalewy, przez dodatek do zalewy wielofunkcyjnych, białkowych inhibitorów proteaz, tłumiących nadmierną aktywność proteaz cysteinowych, aspartylowych, serynowych, w dojrzałym już mięsie. Przedstawiono dodatkowe, potencjalne funkcje tych białek, jako substancji anty-drobnoustrojowych i antyoksydacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The significance of endogenous proteolytic enzymes in ageing for herrings fillets marinating process has been overviewed. The possibility of losses reduction of nitrogen components from fillets to brine by addition to brine multifunctional protein aceouspeptidase inhibitors able to diminish undesired cysteine, aspartyl, serine proteolysis activity in already aged meat. An antimicrobial and antioxidant factors of these proteins were also presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnyk A. 2009. Oddziaływanie niektórych peptydów ścian komórkowych bulw ziemniaka na mikroflorę surowców roślinnych i żywności o małym stopniu przetworzenia. Rozprawa doktorska, Politechnika Koszalińska.
 2. Busse T., Belitz HD. 1976. Inhibition of cathepsin from trout muscle and from bovine spleen by proteinase inhibitors of potato tubers. Z. Lebendsm Unters Forsch, 162(4), 357-64.
 3. De Leo F., Volpicella M., Licciulli F., Liuni S., Gallerani R., Ceci LR. 2002. PLANT-PIs: a database for plant protease inhibitors and their genes. Nucleic Acid Reserach, 30(1), 347-348.
 4. Garcia-Carreno FL. 1996. Proteinase inhibitors. Trends in Food Science Technology, 7, 197-204.
 5. Gruden K., Strukelj B., Ravnikar M., Poljsak-Prijatlj M., Mavric I., Brzin J., Pungercar J., Kregar I. 1997. Potato cysteine protease inhibitor gene family; molecular cloning, characterization and immunocytochemical localization studies. Plant Molecular Biology, 34, 317-333.
 6. Hannapel DJ. 1993. Nucleotide and deduced amino acid sequence of the 22-kilodalton vathepsin D inhibitor protein of potato (Solanum tuberosum L). Plant Physiology, 101, 703-704.
 7. Herrera-Mendez CH., Becila S., Boudjellal A., Ouali A. 2006. Meat ageing: reconsideration of the current concept. Trends in Food Science Technology, 17, 394-405.
 8. Ishikawa A., Ohta S., Matsuoka K., Hattori T., Nakamura K. 1994. A family of potato genes that encode Kunitz-type proteinase inhibitors: structural comparison and differential expression. Plant Cell Physiology, 35(2), 303-12.
 9. Jonakova V., Cechova D., Zawistowska U. 1982. Polyvalent proteinase inhibitors from potato. Isolation and characterization of acrosin inhibitors from Solanum tuberosum. Folia Biol (Praha), 28(1), 43-59.
 10. Kemp CM., Parr T. 2012. Advances in apoptopic mediated proteolysis in meat tenderization. Meat Science, 92, 252-259.
 11. Kemp CM., Sensky PL., Bardsley RG., Buttery PJ., Parr T. 2010. Tenderness - An enzymatic view. Meat Science, 84, 248-256.
 12. Kim JY., Park SCh., Kim MH., Lim HT., Park Y., Hahm KS. 2005. Antimicrobial activity studies on a trypsin-chymotrypsin protease inhibitor obtained from potato. Biochemical Biophysical Research Communications, 330, 921-927.
 13. Kołakowski E., Bednarczyk B. 2002. Physical and sensory changes in headed and gutted baltic herring during immersed salting in brine with the addition of acetic acid Part 1. Weightlosses, color of flesh and its sensory properties. EJPAU, 5(2).
 14. Kołakowski E., Bednarczyk B. 2003. Changes in headed and gutted baltic herring during immersed saltin in brine with the addition of acetic acid Part 2. Intensity of proteolysis. EJPAU, 6(1).
 15. Kołakowski E., Bednarczyk B., Mordziak K., Woźniak A. 2004. Wpływ chlorku wapnia na proces dojrzewania odgłowionego i patroszonego śledzia bałtyckiego solonego metoda zalewową. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment, 3(1), 123-137.
 16. Kołakowski E., Kołakowska I. 2006. Postępy w technologii solenia i marynowania ryb. Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 17. Mareš M., Meloun B., Pavlik M., Kostka V., Baudyš M. 1989. Primary structure of cathepsin D inhibitor from potatoes and its structure relationship to soybean trypsin inhibitor family. FEBS Lett, 251(1-2), 94-8.
 18. Mosolov VV., Grigor'eva LI., Valueva TA., 2001. Plant proteinase inhibitors as multifunctional proteins (Review). Applied Biochemistry Microbiology, 37(6), 545-551.
 19. Mosolov VV., Valueva TA. 2005. Proteinase inhibitors and their function in plants: A review. Applied Biochemistry Microbiology, 41(3), 227-246.
 20. Nielsen LB., Nielsen HH. 2001. Purification and characterization of cathepsin D from herring muscle (Clupea harrengus). Comparative Biochemisty Physiology B, 128, 351-363.
 21. Ouali A., Herrera-Mendez CH., Coulis G., Becila S., Boudjellal A., Aubry L., Sentandreu MA. 2006. Revisiting the conversion of muscle into meat and the underlying mechanism. Meat Science, 74, 44-58.
 22. Park Y., Choi BH., Kwak JS., Kwang CW., Lim HT., Cheong HS., Hahm KS. 2005. Kunitz-type serine protease inhibitor from potato (Solanum tuberosum L. cv. Jopung). Journal of Agricultural and Food Chemistry 53(16), 6491-6.
 23. Pilecka A., Lewosz J., Treder K. 2000. Charakterystyka antymikrobiologicznej aktywności niektórych peptydów ścian komórkowych ziemniaka. Progress Plant Protection, 40 (1), 188-194.
 24. Pouvreau L., Gruppen H., Piersma SR., van den Broek AM., Koningsveld GA., Voragen AGJ. 2001. Relative abundance and inhibitory distribution of protease inhibitors in potato juice from cv. Elkana. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 2864-74.
 25. Pouvreau L. 2004. Occurence and physico-chemical properties of protease inhibitors from potato tubers (Solanum tuberosum ). PhD Thesis, University of Wageningen.
 26. Przewodowski W., Lewosz J., Treder K., Barnyk A., Pilecki T. 2007. Identyfikacja odmian ziemniaka metodą elektroforetyczną. Biuletyn Inst. Hod. Aklim. Roślin, 207, 151-158.
 27. Rowan AD., Brzin J., Buttle DJ., Barrett AJ. 1990. Inhibition of cysteine proteinases by a protein inhibitor from potato. FEBS Lett, 269(2), 328-330.
 28. Sentandreu MA., Coulis G., Ouali A. 2002. Role of muscle endopeptidases and their inhibitors in meat tenderness. Trends in Food Science, 13, 400-421.
 29. Szymczak M., Kołakowski E., Tokarczyk G. 2009. Dynamika procesu marynowania mięsa rozmrożonych śledzi bałtyckich i atlantyckich. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin, 272(1), 83-94.
 30. Szymczak M., Kołakowski E. 2012. Loss of nitrogen from herring to brine during marinating. Food Chemistry, 132, 237-243.
 31. Valueva TA., Revina TA., Mosolov VV. 1997. Potato tuber protein proteinase inhibitors belonging to the Kunitz soybean inhibitor family. Biochemistry (Mosc), 62(12), 1367-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu