BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nauczanie programowania jako e-usługa - aspekty technologiczne i ekonomiczne
Teaching computer programming as an e-service: technological and economic asp ects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 251-263, bibliogr.38 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
e-usługi, Programowanie komputerów, Nauczanie
e-services, Computer programming, Teaching
Uwagi
summ.
Abstrakt
Programowanie komputerów uważane jest powszechnie za przedmiot trudny w nauce1. Potwierdzają to wyniki międzynarodowych badań, które ukazują zaskakująco niski poziom umiejętności programistycznych studentów po ukończeniu pierwszego semestru kursu programowania2. Problem ten spotkał się z zainteresowaniem środowiska naukowego: sklasyfikowano typowe błędy pojęciowe popełniane przez studentów3, zdiagnozowano liczne bariery w nauczaniu programowania4, zidentyfikowano skuteczne sposoby radzenia sobie przez studentów z problemami w nauce5, a przede wszystkim zaproponowano szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie programów nauczania6, doboru materiałów dydaktycznych7 oraz metod8 i narzędzi nauczania9. Proponowane rozwiązania różnią się tak charakterem, jak i stopniem oryginalności - począwszy od oparcia kursu na projekcie grupowym10, poprzez dobór nauczanego języka programowania do preferencji studentów11, poszerzenie nauczanych treści o elementy innych przedmiotów12, na wykorzystaniu gier13 i tańca14 skończywszy.(fragment tekstu)

Teaching computer programming is considered difficult, hence it is reasonable to exploit all the educational tools and methods that the current technology allows. This paper discusses an e-service consisting in teaching computer programming on-line, with a focus on its technological and economic aspects. The specific requirements for an e-service for teaching computer programming are described, as are the types of associated costs and potential sources of income for the vendor. Also, examples of e-learning portals providing computer programming courses are given.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amelung M., Krieger K., Rosner D., E-Assessment as a  Service, "IEEE Transactions on Learning Technologies" 2011, 4 (2).
 2. Broekman J.M., Foox M.H., Binding Words Unfolding Selves, iUniverse, Bloomington 2008.
 3. Caspersen M.E., Bennedsen J., Instructional design of a  programming course: A learning theoretic approach, w: Proceedings of the Third International Workshop on Computing Education Research, ACM, New York 2007.
 4. Codeavengers, www.codeavengers.com, lipiec 2013.
 5. Combéfis S., le Clément de Saint-Marcq V., Teaching Programming and Algorithm Design with Pythia, a Web-Based Learning Platform, "Olympiads in Informatics" 2012, 6.
 6. Corney M.W., Teague D.M. Thomas R.N. Engaging students in programming, w: 12th Australasian Computing Education Conference, eds. T. Clear, J. Hamer, ACS, Brisbane, 2010.
 7. Dąbrowska A., Janoś-Kresł M., Wódkowski A., E-usługi a  społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa 2009.
 8. edX, www.edx.org/course- list/allschools/allsubjects/allcourses.
 9. Fernandez J.L., Automated assessment in a programming tools course, "IEEE Transactions on Education" 2011, 54 (4).
 10. Foord M., Try Python: Interactive Python Tutorial in the Browser, 2012, http://www. trypython.org/.
 11. Frie S., Codecademy Raises $10M, Sees Job Service as Part of Its Future, Bloomberg,19.06.2012, http://go.bloomberg.com/tech-deals/2012-06-19- codeacademyraises- 10m-sees-job-service-as-part-of-its-future.
 12. Georgoul K., Guerreir P., Integrating an Automatic Judge into an Open Source LMS, "International Journal on E-Learning" 2011, 10 (1).
 13. Gome A., Mende A.J., An environment to improve programming education, w: Proceedings of the 2007 International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM, New York, 2007.
 14. Gu P.J., Online Python Tutor: Embeddable Web-Based Program Visualization for CS Education, w: Proceedings of the 44th AC M Technical Symposium on Computer Science Education, ACM, New York 2013.
 15. Helmine J., Malm L., Jype - a program visualization and programming exercise tool for Python, w: Proceedings of the 5th International Symposium on Software Visualization, ACM, New York 2010.
 16. Holme B., Gardne J., E-learning: concepts and practice, Sage, London 2006.
 17. Horto W., E-Learning by Design, Pfeiffer, San Francisco 2011.
 18. Hu M., Winikoff M., Cranefield S., Teaching Novice Programming Using Goals and Plans in a Visual Notation, w: Proceedings of the Australasian Computing Education Conference, eds. M.D. Raadt, A. Carbone, ACS, Darlinghurst 2012.
 19. Ihantol P., Automated Assessment of Programming Assignments: Visual Feedback, Assignment Mobility, and Assessment of Students' Testing Skills, Aalto University, Espoo 2011.
 20. Kaczmarczy L.C., Petric E.R., Eas J.P., Herma G.L., Identifying student misconceptions of programming, w: Proceedings of the 41st AC M Technical Symposium on Computer Science Education, ACM, New York 2010.
 21. Kata Z., Tot L., Technologically and artistically enhanced multi-sensory computer- -programming education, "Teaching and Teacher Education" 2010, 26 (2).
 22. Kazimogl C., Kierna M., Bacon L., Mackinnon L., Developing a  game model for computational thinking and learning traditional programming through game- play, w: Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, eds. J. Sanchez, K. Zhang, AACE, Chesapeake 2010.
 23. The eLearning Action Plan. Designing tomorrow's education, Komisja Europejska, COM(2001) 172, Bruksela 2001.
 24. Lahtinen E., Ala-Mutka K., Järvinen H.M., A study of the difficulties of novice programmers, w: Proceedings of the 10th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ACM, New York 2005.
 25. McCartney R., Eckerdal A., Moström J.E., Sanders K., Zander C., Successful students' strategies for getting unstuck, w: Proceedings of the 12th Annual SIGCSE Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ACM, New York 2007.
 26. McCracken M., Almstrum V., Diaz D., Guzdial M., Hagan D., Kolikant Y.B.-D., Laxer C., Thomas L., Utting I., Wilusz T., A multinational, multi-institutional study of assessment of programming skills of first-year CS students, "ACM SIGCSE Bulletin" 2001, 33 (4).
 27. Muszyńska K., Swacha J., Python and C#: a comparative analysis from students' perspective, "Annales UMCS, Informatica" 2011, 11 (1).
 28. Osiecka-Chojnacka J., E-szkoła, "Studia BAS" 2009, 3 (19).
 29. Rogerson C., Scott E., The Fear Factor: How It Affects Students Learning to Program in a Tertiary Environment, "Journal of Information Technology Education" 2010, 9.
 30. Rowley J., An analysis of the e-service literature: towards a research agenda, "Internet Research" 2006, 16 (3).
 31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Dz.U. nr 153, poz. 956.
 32. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L z 2005 r., nr 288/1.
 33. Shepperd M., Group project work from the outset: An in-depth teaching experience report, w: Software Engineering Education and Training, eds. J.B. Thompson, E.O. Navarro, D. Port, IEEE-CS, Honolulu 2011.
 34. Swacha J., Nowe rozwiązania w dydaktyce programowania komputerów, w: Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, red. M. Kowalski, A. Olczak, Impuls, Kraków 2010.
 35. Swacha J., Wybór nauczanego języka programowania w  kontekście kompetencji absolwenta na rynku pracy, w: Edukacja techniczna na rynku pracy, red. G. Andrzejewski, W.A. Sysło, PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, 2011.
 36. Swacha J., Baszuro, P., Gamification-based e-learning platform for computer programming education, w: Learning while we are connected. Volume 1: Research papers, red. N. Reynolds, M. Webb, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
 37. Verdú E., Regueras L.M., Verdú M.J., Leal J.P., de Castro J.P., Queirós R., A distributed system for learning programming on-line, "Computers & Education" 2012, 58.
 38. Winslow L.E., Programming pedagogy - A psychological overview, "SIGCSE Bulletin" 1996, 28 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu