BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Model stałej korelacji w optymalizacji portfela inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Constant Correlation Model in Optimisation of Investment Portfolio on the Securities Exchange in Warsaw
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 112, s. 83-98, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Portfel inwestycyjny, Stopa zwrotu
Stock market, Investment portfolio, Rate of return
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu niniejszym przedstawiono konstrukcję portfeli optymalnych za pomocą modelu stałej korelacji, który zakłada jedną wartość współczynnika korelacji pomiędzy stopami zwrotu ze wszystkich walorów branych pod uwagę przy konstrukcji portfela. Metodologia konstrukcji portfeli zakładała konstrukcję portfeli rynkowych, które maksymalizują wskaźnik Sharpe'a. Dla oceny modelu stałej korelacji skonstruowano również portfele rynkowe na bazie dokładnych historycznych wartości współczynników korelacji. Dodatkowo wyniki portfeli zestawiono z wynikami indeksu WIG. Ocena była dokonywana dla okresu po momencie konstrukcji portfela, by odwzorować faktyczną sytuację, w której znajdują się inwestorzy - nie znają przyszłości. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne. Nie można stwierdzić, aby model stałej korelacji dominował nad oszacowaniami opartymi na historycznych korelacjach lub nad indeksem WIG. Jednocześnie nie można stwierdzić, by prowadził on do uzyskania rezultatów jednoznacznie mniej efektywnych. Podobnie nie jest możliwe stwierdzenie, by portfele rynkowe dominowały nad WIG lub odwrotnie. Może to stanowić jeden z argumentów na rzecz efektywności polskiego rynku kapitałowego. Należy podkreślić, że portfele, nazywane tu rynkowymi, stanowiły jedynie przybliżenie portfeli rynkowych. Za przybliżenie oczekiwanych wartości stóp zwrotu, wariancji i korelacji przyjęto wartości historyczne tych parametrów. Liczba uwzględnionych walorów również była ograniczona z uwagi na dostępne dane. Przeprowadzona analiza zmian w czasie wartości korelacji pomiędzy stopami zwrotu z akcji notowanych na GPW w Warszawie pokazała wyraźny wzrost korelacji w okresie kryzysu finansowego. Może to istotnie wpływać na otrzymane rezultaty. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie można być pewnym, iż to kryzys finansowy był jedyną przyczyną wzrostu wartości korelacji. Polski rynek kapitałowy cały czas dynamicznie się rozwija, zarówno pod względem liczby emitentów,jak i notowanych podmiotów. "Dojrzewanie" rynku również może mieć wpływ na obserwowane parametry stóp zwrotu. Dalsze badania mogą obejmować analizę wpływu kryzysu finansowego na parametry stóp zwrotu akcji notowanych w Polsce, co powinno być możliwe wraz z upływem czasu i pojawieniem się danych z okresu po kryzysie. Warto również przeanalizować inne metody optymalizacji portfela. Tutaj ciekawe może być wykorzystanie tzw. odpornej metody optymalizacji portfeli inwestycyjnych (ang. robust portfolio optimization), która w miejsce oszacowań punktowych podstawowych parametrów zakłada przedziały ufności14.(abstrakt oryginalny)

The study aims at the assessment effectiveness of the constant correlation model applied in the selection of optimal stock portfolio of companies quoted on the Securities Exchange in Warsaw. The initial part analyses the temporal behaviour of values of correlation coefficients between the rates of stock return on the analysed market. The next part constructs portfolios based on the constant correlation model and variancecovariance matrix based model. Finally, the study presents the comparison of portfolios results. It also compares the rates of return of portfolios created in this way with WIG index rates of return.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiewski P., Forecasting Correlation Coefficients on the Polish Capital Market with the Application of Beta Coefficients, "Journal of Management and Financial Sciences", Vol. 1, Issue 1, October 2008.
  2. Czapiewski P., Wybrane uproszczenia w modelach oceny poziomu ryzyka instrumentów finansowych prowadzące do niedoszacowania stopnia tego ryzyka, w: red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
  3. Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
  4. Elton E. J., Gruber M. J., Simple Criteria for Optimal Portfolio Selection, "Journal of Finance", Xi, No. 5, December 1976.
  5. Elton E. J., Gruber M. J., Padberg M. W., Optimal Portfolios from Simple Ranking Devices, "Journal of Portfolio Management", 4, No. 3, Spring 1978.
  6. Kwan C. C. Y., Some Further Analytical Properties of the Constant Correlation Model for Portfolio Selection, "International Journal of Theoretical and Applied Finance", 2006, Vol. 9, No. 7.
  7. Kwan C. C. Y., Portfolio Analysis Using Single Index, Multi-Index, and Constant Correlaiton Models: a Unified Treatment, "The Journal of Finance", XXXIX, No. 5, December 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu