BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska Alina (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kreatywność pracowników warunkiem innowacyjności organizacji
Creativity of Employees the Condition of Business Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 2-10
Słowa kluczowe
Kreatywność, Innowacje, Kreatywność personelu, Innowacyjność przedsiębiorstw, Klimat organizacyjny, Rozwój zawodowy pracownika
Creativity, Innovations, Employees creativity, Enterprise innovation, Organizational climate, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Organizacja innowacyjna, to organizacja wiedzy, która potrafi efektywnie zarządzać i tworzyć wiedzę. Warunkiem jej innowacyjności jest inwestowanie w wiedzę, talenty i rozwój pracowników, bowiem za każdą innowacją stoi człowiek ze swoimi indywidualnymi zasobami intelektualnymi i swoją potencjalną kreatywnością. To od organizacji i panujących w niej warunków zależy czy ten indywidualny potencjał zostanie odkryty, rozwinięty i właściwie wykorzystany. W dzisiejszych czasach kreatywność indywidualna jest jednym z najważniejszych determinant warunkujących procesy innowacyjne a osoby twórcze są najważniejszym zasobem organizacji opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Innovative organization it's knowledge organization, that can effectively manage and create knowledge. The condition for innovation is investing in knowledge, talent and personal development of employee, because behind every innovation is a person with their individual intellectual resources and its potential for creativity. It is up to the organization and the conditions prevailing in the individual depends on whether the potential is discovered, developed and properly used. Individual creativity is one of the most important determinants of innovative processes and creative people are the most important resource of knowledge-based organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Senge, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 17.
 2. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 3. M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, WN PWN, Warszawa 2000, s. 13.
 4. P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 42. za: P.F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles, Heinemann, London 1994, s. 25.
 5. M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s. 14.
 6. Definicje pojęć z zakresu statystyki naukowej i techniki, GUS, Warszawa 1999, s. 64.
 7. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Wyd. Naukowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 9.
 8. T. Proctor, Zarządzanie twórcze, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1998, s. 46.
 9. Encyklopedia psychologii, Wyd. I, Fundacja Innowacji, Warszawa 1998, s. 909.
 10. M. Malicka, Twórczość czyli droga w nieznane, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, s. 21-22.
 11. Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, Państwowe Zakłady Wyd. Szkolnych, Warszawa 1969, s. 9.
 12. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 1998, s. 187-195.
 13. A.S. Reber, Słownik psychologii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 14. W. Dobrołowicz, Psychologia twórczości technicznej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa 1993, s. 16.
 15. N. Wiszniakowa, Akmeologia kreatywna, Wyd. Instytut Postępowania Twórczego, Łódź 2003, s. 82-83, 262.
 16. M. Imai, Gemba kaizen, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2006.
 17. M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, WN PWN, Warszawa 2009, s. 10.
 18. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, POLTEXT, Warszawa 2000, s. 215.
 19. M. Karwowski, Klimat dla kreatywności, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 63-64.
 20. S.T. Hunter, K.E. Bedell, M.D. Mumford, Climat for creativity: A quantative review "Creativity Research Journal" 2006, 19, s. 69-90, za: M. Karwowski, Klimat dla kreatywności koncepcje, metody, badania, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 83.
 21. St. Popek, Kwestionariusz twórczego zachowania KANH, Wyd. UMCS Lublin 1999, s. 16.
 22. St. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 164.
 23. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, s. 204-207.
 24. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997, s. 254.
 25. Z. Pietrasiński, Twórcze kierownictwo, PWN, Warszawa 1975, s. 16.
 26. D. Jemielniak, A. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 415.
 27. E. Nęcka, Trening twórczości, Pracownia Wydawnicza PTP, Olsztyn 1992, s. 13.
 28. K.J. Szmidt (red.), Trening twórczości w szkole wyższej, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005, s. 85.
 29. K.J. Szmidt, Dlaczego należy być twórczym? Rozważania o powodach istotnych, uzasadniających sens treningu twórczości, [w:] Trening twórczości w szkole wyższej, K.J. Szmidt (red.), Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005, s. 22.
 30. M. Brzeziński, Inżynieria kreatywnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu