BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Aktywność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju
Companies' Marketing Activity in A Sustainable Development.
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 30, s. 273-287
Słowa kluczowe
Marketing, Przedsiębiorstwo, Zrównoważony marketing
Marketing, Enterprises, Sustainable marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działanie przedsiębiorstwa w warunkach zrównoważonego rozwoju związane jest z koniecznością realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu musi zostać odzwierciedlona na wszystkich poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa, także w ich działaniach marketingowych. W aktualnej rzeczywistości gospodarczej marketing powinien zmieniać się w kierunku ekologicznego i społecznego zrównoważenia. Niezmiernie waŜne jest dlatego, aby właściwie realizowane działania marketingowe (marketing zrównoważony) były traktowane jako narzędzie kreowania przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

Company's operation in terms of sustainable development is related to the need to implement the idea of corporate social responsibility. Corporate social responsibility must be reflected at all levels of the enterprise, including its marketing efforts. In the current economic reality, marketing should change in direction of ecological and social sustainability. Therefore it is extremely important that properly executed marketing activities (sustainable marketing) are treated as a means of creating a competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Hediger, Sustainable development and social welfare, "Ecological Economics" 2000,No. 32, s. 482.
 2. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, Monitor Polski nr 8 z 11 marca 1999 r., poz. 96, s. 4.
 3. K.J. Zink, Corporate sustainability as ac for comprehensive management, Physica Verlag,Heidelberg 2008, s. 5.
 4. F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, Wiley, Chichester 2012,s. 32.
 5. B. Emery, Sustainable marketing, Pearson, London 2012, s. 11-21.
 6. Ph. Kotler, N. Lee, Corporate social responsibility. Doing the most good for your company and your cause, Wiley, Hoboken 2005, s. 3.
 7. S. Benn, D. Bolton, Key concepts in corporate social responsibility, Sage, London 2011,s. 64.
 8. T. Dyllick, K. Hockerts, Beyond the business case for sustainability, "Business Strategy and the Environment" 2002, No. 11, s. 130.
 9. D. Martin, J. Schouten, Sustainable marketing, Prentice Hall, Boston 2012, s.10.
 10. Ch.K. Murr, Beyond green marketing. New approaches for a possible implementation of sustainability in marketing, VDM Verlag Dr Mueller, Saarbruecken 2008, s. 8.
 11. F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability marketing. A global perspective, Wiley, Chichester 2012, s. 176.
 12. L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Przewodnik ekoinnowacji. Diagnoza trendów i dobre praktyki, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 20.
 13. B. Emery, Sustainable..., s. 161-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu