BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczyńska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Stachowska Sylwia (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budowaniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru
Use of social communication tools in construction of external image of employer choice
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 3 (25), s. 59-72, tab., bibliogr. poz. 12
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracodawcy, Wizerunek pracodawcy, Komunikowanie społeczne
Human Resources Management (HRM), Employers, Employer branding, Social communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania z zakresu świadomego budowania wizerunku pracodawcy z wyboru coraz częściej zasilają wachlarz praktyk wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach. Employer branding, który można określić jako długoterminową strategię przyciągania, angażowania i zatrzymywania w firmie najbardziej utalentowanych, wartościowych pracowników, uznawany jest za jeden z niezwykle ważnych czynników sukcesu organizacji. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę narzędzi komunikacji społecznej w procesie zewnętrznego budowania silnej, pozytywnej marki pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia narzędzi internetowych. (abstrakt oryginalny)

The range of the practices supporting human resource management in organizations is more often assisted by the activities in the area of conscious image-building of an employer of choice. Employer branding which can be defined as a long-term strategy to attract, engage and retain the most talented and valuable employees in the companies, is considered as one of the very important factors in the success of the organization. The aim of this study is to draw attention to the role of communication tools in the process of building a strong positive external employer brand, with the emphasis on the importance of the Internet tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrow S., Mosley R., The employer brand. Bringing the best of brand management to people at work, John Wiley&Sons Ltd., Chichester 2008.
 2. Baruk A. I., Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 3. Berthon P., Ewing M., Hah L. L., Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, "International Journal of Advertising" 2005, nr 24(2).
 4. Cwalina W., Generacja Y - ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, w: Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, red. T. Zasępa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
 5. Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 6. Mosley R., Customer experience, organizational culture and the employer brand, "Brand Management" 2008, Vol. 15, Nr 2.
 7. Niemczyk A., Niemczyk A., Mądry J., Motywacja pod lupą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 8. http://hrstandard.pl/2009/11/03/employer-branding-czyli-jak-pracodawcy-kreuja-swój-wizerunek z 20.06.2012 r.
 9. http://www.kariera.com.pl/Twoja-Kariera/Co-slychac-w-branzy/2011-05/Stabilni-iinspirujacy-Idealni-Pracodawcy z 20.06.2012 r.
 10. http://www.pwc.pl/pl/o-nas/index.jhtml z 20.06.2012 r.
 11. http://www.pwc.com/pl/pl/kariera/poznaj-nas/kultura-organizacyjna.jhtml z 20.06.2012 r.
 12. http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/The-National-Editions/Polish-Student-Survey z 20.06.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6271
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu