BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hofman Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Reorganizacja systemu procesów - studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o.
The Reorganization of the System of Processes - Case Study on the Example of INSTAL Lublin Sp. z o.o.
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 205-214, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Reorganizacja procesów biznesowych, Studium przypadku, Organizacja procesów biznesowych, Strategia zarządzania
Process management, Business Process Reengineering (BPR), Case study, Organization of business processes, Management strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
INSTAL Lublin Sp. z o.o.
Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z reorganizacją systemu procesów i ma charakter studium przypadku. Ukazuje koncepcyjny zarys projektu reorganizacji oraz opisuje metodyczne uwarunkowania jego realizacji. W opracowaniu zawarta jest wiedza teoretyczna oraz doświadczenia praktyczne związane z redefiniowaniem strategii, procesów, postaw oraz struktur przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues related to the reorganization of the system processes. Shown above is a case study. Shows the conceptual outline of the reorganization project and describes the methodological considerations for its implementation. The study is theoretical knowledge and practical experience related to defend the strategy, processes, attitudes and structures of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 2. Davenport T., Process Innovation: Reengineering work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston 1993.
 3. Grajewski P., Organizacja procesowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007.
 4. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 5. Hofman M., Jak mierzyć wyniki procesów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6, 2008.
 6. Hofman M., Rola i funkcja zarządzających procesami w systemie przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości", nr 8, 2007.
 7. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Mreła K., Struktury organizacyjne - analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1984.
 9. Muller R., Rupper P., Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 10. PN - EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2001.
 11. Porter M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1998.
 12. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 13. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 14. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu