BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzyńska Agata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski : stymulatory i ograniczenia umiędzynarodowienia działalności gospodarczej
Internationalization of Companies of the Food Sector in Wielkopolska Region : Stimulators and Limitations of Internationalization of Economic Activity
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 2 (CD), s. 21-27, tab.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Rynki międzynarodowe, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Globalization, Enterprise internationalization, Agri-food company, International market, Globalization of enterprise activity, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wszechobecna globalizacja obejmuje swym zasięgiem coraz więcej dziedzin życia, dlatego jednym z ważniejszych procesów zachodzących we współczesnej gospodarce jest kształtowanie tzw. globalnej wioski. Globalizacja i w konsekwencji internacjonalizacja, stanowi jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw. Artykuł zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w latach 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego, będących częścią projektu "Czynniki determinujące kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym". Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie przyczyn i barier internacjonalizacji firm przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski. W realizacji celu zastosowano źródła wtórne - implikacje teoretyczne powstały w oparciu o studia literatury przedmiotu, natomiast ich weryfikacji dokonano na podstawie badań ankietowych. (abstrakt oryginalny)

The acting globalization spans more and more areas of life, which is why, one of the most important processes in today's economy is shaping the so-called. global village. Globalization and in consequently internationalization, is one of the biggest challenges for Polish companies. The article contains the results of empirical studies conducted in 2010-2011 in the Wielkopolska region, as part of the project "Factors determining the competitive advantage of the development of food processing companies from Wielkopolska region in the international market". The purpose of this study is to identify the causes and barriers in internationalization of food processing companies of Wielkopolska region. In pursuing were used the secondary sources - theoretical implications are based on studies of the literature, and their verification was done on the basis of the survey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. N.F. Piercy, Company Internationalization: Active and Reactive Exporting, European Journal of Marketing, 1985, nr 3, s. 45.
 2. P.W. Turnbull, Internationalization of the Firm: a Stage Process or not?, Conference on Export Expansion and Market Entry Models, Dalhousie University, 1985, s. 21, za: K. Przybylska, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2005, nr 3, s. 73.
 3. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 19.
 4. K. Fanfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 5. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2003, s. 454.
 6. E. Skawińska, Internacjonalizacja gospodarki i przedsiębiorstw, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, E. Skawińska (red.), Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 75.
 7. M. Strzyżewska, Marketing na rynkach zagranicznych, [w:] Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, M.K. Nowakowski (red.), SGH, Warszawa 2005, s. 419.
 8. J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008, s. 27.
 9. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk 2004, s. 30.
 10. K. Miesenbock, Small Business and exporting: a literature review. International Small Business Journal. Tom 6, nr 2, 1988, s. 42-61, za: N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk 2004, s. 30.
 11. A. Budzyńska, Przedsiębiorstwa sektora żywnościowego z Wielkopolski na drodze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, Marketing i Rynek 10/2012, s. 34-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu