BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsikowska Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Teoria zbiorów przybliżonych w badaniu zachowania wyborców
Rough Set Theory in Study of Vot Ing Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 265-277, tab., bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Wybory samorządowe, Samorząd terytorialny
Local election, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
W listopadzie 2010 roku odbyły się w Polsce kolejne wybory samorządowe. W całym kraju spośród zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą kandydatów wybierano członków organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, czyli rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast. W niniejszym artykule analizie poddano wyniki wyborów do jednoosobowych organów wykonawczych gmin. Zasady tych wyborów określały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zgodnie z obowiązującym prawem wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta wybierano w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze, miał każdy, kto posiadał prawo wybierania do tej rady gminy. Bierne prawo wyborcze, czyli tzw. prawo wybieralności, posiadał każdy polski obywatel mający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 25 lat (fragment tekstu)

The paper presents way of conducting research on voting behavior based on an example of zachodniopomorskie voivodship citizens with rough sets (artificial intelligence method). The purpose of this research was to stipulate by what voters were guided in their choice of a particular candidate for mayor or village-mayor. The main emphasis is put on the method which was used in the research - the rough set theory. This method was applied to identify rules of voting behavior in the local election held in November 2010 (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D., Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność?, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2011.
  2. Mrózek A., Płonka L., Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
  3. Pawlak Z., Rough Sets. Theoretical Aspects of Reasoning about Data, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990.
  4. Pawlak Z., Rough sets, "International Journal of Information and Computer Science" 1982, nr 341.
  5. Pawlak Z., Zbiory przybliżone - nowa matematyczna metoda analizy danych, "Miesięcznik Politechniki Warszawskiej" 2004, nr 5: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/ Content/1949/zb_przyb.pdf.
  6. Pawlak Z., Słowiński K., Stefanowski J., Teoria zbiorów przybliżonych w analizie danych, w: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, red. M. Nałęcz, t. 7: Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2002.
  7. Piegat A., Zastosowania zbiorów przybliżonych w ekonomii, wykłady - rękopis powielony, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005/2006.
  8. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, PWN, Warszawa 2005.
  9. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. z 2010 r., nr 176, poz. 1191.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu