BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Grażyna Paulina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Creating value through efficient enterprise risk management
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 106, s. 359-368, tab., bibliogr.5 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka: problemy, metody, aplikacje
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie, Przedsiębiorstwo
Risk, Management, Enterprises
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze elektroenergetycznym. Podkreślono, że zarządzanie ryzykiem jest krytycznym elementem tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Stwierdzono, iż wartość przedsiębiorstwa jest maksymalizowana dzięki optymalizacji relacji między trzema zmiennymi: stopą zwrotu z inwestycji, redukcją kosztów i czynnika ryzyka. Optymalizacja ma miejsce wskutek podejmowania świadomych decyzji uwzględniających wymierną relację między efektywnością finansową a ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest elementem składowym budowania odporności przedsiębiorstwa wraz z funkcją zapewnienia ciągłości działania. Funkcje te bezpośrednio oddziałują na wartość przedsiębiorstwa, starając się ograniczać niepewność (abstrakt oryginalny)

The dynamics of the modern world force constant changes in the business activities of all types of organizations1. Each activity is inextricably linked to risks and uncertainties. In most cases when making decisions, we try, albeit unconsciously, to foresee the consequences of the choices we make. The PWN Polish language dictionary defines risk in three different ways: the possibility that something can go wrong, also: a project whose outcome is uncertain, exposing oneself to such danger, the likelihood of an injury harming the injured person regardless of fault, if the agreement or legal provision of another person does not oblige them to compensate the damage. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Calandro J. jr., Lane S., Insights from the Balanced Scorecard. An I ntroduction to the Enterprise Risk Scorecard, "Measuring Business Excellence" 2006, No. 3.
  2. Kozłowski M., Piesiewicz T., Weron A., Risk management in the electricity market, taking into account balancing segment, the stock exchange and OTC, "Bulletin IASE in the monthly Energy" 2003, No. 12.
  3. Leszczyński T.Z., Threats to energy security of the information society, "Bulletin of the Energy Regulatory Office" 2009, No. 4.
  4. Polish language dictionary, Polish Scientific Publishers PWN, http://sjp.pwn.pl/ slownik/2518509/ryzyko.
  5. Wójcik G.P., Quality Management in SI in Tax Offices, Polish Journal of Environmental Studies 2009, Vol. 18, No. 3B.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu