BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzesaj Marcin (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie
The Factors Affecting the Level of Information Activity in the Context of the Competitiveness of Companies in Online Business
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 35, s. 262-276, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Informacja w przedsiębiorstwie, Internet, Zarządzanie informacją, Badania sondażowe, Usługi internetowe, Informacja w internecie
Enterprise competitiveness, Information in enterprise, Internet, Information management, Survey research, Internet services, Information on the Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor wysuwa następującą hipotezę badawczą: Na poziom internetowej aktywności informacyjnej osiąganej przez przedsiębiorstwa działające w Internecie wpływają między innymi następujące czynniki:
 • realizowane modele biznesowe,
 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • okres działalności przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie działalności tylko w Internecie lub działalności mieszanej.
Analiza statystyczna wyników przeprowadzonych badań wykazała brak wpływu trzech spośród wymienionych czynników, tzn.: realizowanego modelu biznesowego, rodzaju działalności oraz okresu prowadzonej działalności na poziom syntetycznego miernika internetowej aktywności informacyjnej (SMIAI). Jedynie wielkość badanego przedsiębiorstwa wykazała istotny statystycznie wpływ na poziom SMIAI. Szczególnie zaskakuje brak wpływu realizowanego modelu biznesowego na poziom syntetycznych mierników internetowej aktywności informacyjnej badanych podmiotów. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na reprezentatywność próby. (abstrakt oryginalny)

The author of this paper puts forward the following research hypothesis: On the level of information activity, achieved by companies in online business, influence interalia the following factors:
 • implemented business models,
 • the size of the company,
 • the period of business activity,
 • business only on the Internet or the mixed.
Conducted statistical analysis not confirmed the hypothesis formed in the paper. Only the size of the company showed a statistically significant impact on their synthetic indicator of information activity. It should be emphasized that the results are restricted due to limited representativeness of the sample. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. Downes L., Mui C., Unleashing the killer app. Digital strategies for market dominance, Harvard Business School Press, 1998.
 3. Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 4. Kaas K.P., Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partneren und Rivalen, "Zeitschrift fur Betriebswirtschaft" 61, 1991.
 5. Krzesaj M., Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym - metodyka oraz wyniki badań [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Seria - Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011.
 6. Krzesaj M., Badanie poziomu internetowej aktywności informacyjnej podmiotów w biznesie internetowym, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy". Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, z. 22, Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 7. Krzesaj M., Konfiguracja wartości a modele biznesu internetowego [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 8. Krzesaj M., Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w biznesie internetowym - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Seria - Ekonomiczne Problemy Usług 87, Szczecin 2012.
 9. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Porter M.E. Strategy and the Internet, Harvard Business Review, marzec 2001.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu