BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Efektywność programów wsparcia osób bezrobotnych w Szczecinie
The Effectiveness of Unemployment Assistance Programs in Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 19-24, tab.,rys., bibliogr.10 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Dotacje, Działalność gospodarcza
Labour market, Subsidies, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo rosnącego znaczenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, kraje członkowskie UE zachowują wiele swobody w organizacji i realizacji polityki rynku pracy. Ta opcjonalna wolność polityki dotyczy szczególnie równowagi pomiędzy środkami aktywnymi i pasywnymi, a także szczególnej konstrukcji poszczególnych środków. Dlatego w artykule przedstawiono skuteczność programów pomocy dla bezrobotnych w Szczecinie, gdyż środki aktywnej polityki rynku pracy - takie jak szkolenia, staże, pomoc w poszukiwaniu pracy - są powszechnie stosowane w Szczecinie do walki z bezrobociem. (abstrakt oryginalny)

Despite the increasing importance of the European Employment Strategy, the EU member countries retain much discretion in the organization and implementation of Labour Market Policies. This discretionary policy freedom applies particularly to the balance between active and passive measures as well as to the specific design of individual measures. Therefore this paper presents the effectiveness of unemployment Assistance Programs in Szczecin, because measures of Active Labour Market Policy - such as training, internships and job search assistance - are widely used in Szczecin to combat unemployment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, MPiPS, Warszawa 2008.
  2. http://szczecin.gazeta.pl.
  3. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  4. Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
  5. Maksim M., Efektywność programów zatrudnienia w Polsce - przegląd badań, w: Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Pracowania Sztuk Plastycznych Sp. z o.o., Toruń 2010.
  6. Nagel K., Smandek I.M., Polityka Rynku Pracy i źródła jej finansowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
  7. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  8. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu