BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
(Nie) pewność na otrzymanie dotacji Z perspektywy oceny eksperckiej
(Un) Certainty to Receive Grant Form Expert Assessment's Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 111-122, tab., bibliogr.6 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo chemiczne, Ocena przedsiębiorstwa
Chemical enterprise, Evaluation enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia czynników sukcesu projektu w świetle kryteriów oceny eksperckiej dokonywanej w oparciu o dokumentację projektową - z punktu widzenia doświadczenia ekspertów. Rozważania zawężono do tych konkursów, których adresatami są małe i średnie przedsiębiorstwa. Autorki mają świadomość, że różnorodność programów, złożoność dokumentacji konkursowej, odmienność struktury wniosków powoduje, że nie istnieje jeden optymalny schemat pozwalający skutecznie napisać wniosek o dofinansowanie. Jednak można wskazać szereg wskazówek o charakterze uniwersalnym, mogącym mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o dotację. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to identify the success factors of the project in the light of expert assessment criteria made on the basis of project documentation. It was done form the point of view of the experience of experts. Considerations narrowed to Beneficent which represents SME sector. The authors are aware that the diversity of programs, the complexity of the documentation, diversity of application structure (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. LeRoy Ward J., Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, Arlington 2000.
  2. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
  3. Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation (2005), Publikacja wspólna OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) i Eurostat (Statistical Office of the European Communities).
  4. Porada-Rochoń M., Finansowanie projektów badawczych, Szczecińska Szkoła Wyższa Balticum, Szczecin, 2012.
  5. Zarządzanie projektami, red. J. Skalika, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  6. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Gruczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu