BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie własności metod normowania wykorzystywanych w rangowaniu obiektów społeczno-gospodarczych
An investigation properties of normalization methods used in the ranking of socio-economic objects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 171-186, rys., bibliogr.20 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Ekonomia normatywna
Normative economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania wpływu szumu informacyjnego i brakujących danych na wyniki normowania. Badania przeprowadzono na symulowanych zbiorach danych wygenerowanych w celu badania własności metod normowania. Skupiono się na części formuły normowania odpowiedzialnej za przesunięcie zbioru obiektów. (abstrakt oryginalny)

This article presents a study on the impact of information noise and missing data on the results of normalization. The study was conducted on simulated data sets generated in order to investigate the properties of normalization methods. This article focuses on the standardization formula responsible for moving the set of objects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym, "Prace naukowe AE" 1984, nr 262, Wrocław.
 2. Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, "Prace naukowe AE" 1984, nr 23, Wrocław.
 3. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 6. Institute for Economics & Peace, Global Peace Index Methodology, Results and Findings, 2010, http://www.visionof humanity.org/wp- content/uploads/ PDF/2010/2010%20GPI%20Results%20Report.pdf.
 7. International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index. The challenge of hunger: focus on the crisis of children undernutrition, 2010, http://www.ifpri. org/sites/default/files/publications/ghi10.pdf.
 8. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 10. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej, PWN, Warszawa 2006.
 11. Nermend K., A synthetic measure of sea environment pollution, "Polish Journal of Environmetal Studies" 2006, Vol. 15, nr 4b.
 12. Nermend K., Employing similarity measures to examine the development of technical infrastructure in Polish counties, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2008, Vol. 15, nr 7
 13. Nermend K., Using average-variance representation in economic analyses, "Polish Journal of Environmetal Studies" 2006, Vol. 15, nr 4C.
 14. Nermend K., Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions to Economics, Springer, 2009.
 15. Nermend K., Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego, "Przegląd Statystyczny" 2008, nr 3.
 16. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 17. Social Watch, Social Watch Annual Report 2010: Time for a new deal after the fall, Montevideo 2010, http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Social-Watch- Report-2010.pdf.
 18. United Nations Development Programme, Human Development Report, New York, Oxford University Press, 2010, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/.
 19. World Bank, Making a difference for entrepreneurs, 2010, http://www.doingbusiness. org/reports/doing-business/doing-business-2011.
 20. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2010- 2011, http://www3. weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010- 11.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu