BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Diakun Jarosław (Politechnika Koszalińska), Wieliczko Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Prawidłowość znakowania i jakość handlowa pieczywa w dystrybucji handlowej
Labelling Regularity and Commercial Quality of Bread in Commercial Distribution
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2013, vol. 2(6), s. 9-13, bibliogr. 20 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Oznakowanie produktów spożywczych, Znaki towarowe, Piekarnictwo, Regulacje prawne
Food commodities, Food labeling, Trademarks, Bakery, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, na podstawie analizy obowiązującego prawa, zestawiono przepisy niezbędne do prawidłowego znakowania pieczywa. Przedstawiono przepisy prawne dotyczące prawidłowości oznakowania pieczywa w obrocie handlowym. Na podstawie przeglądu raportów kontroli handlowej pieczywa, wskazano spotykane nieprawidłowości etykietowania. (abstrakt oryginalny)

Regulations concern regular labelling and commercial quality of food products in the course of trade were summarised in the article. Obligatory legislation, records concern labelling regularity of food products and its reference to bread were presented. On the basis of reports review, by the offices authorised to bread control in the course of trade, labelling irregularities in bread quality were identified. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceglińska A. 2002.Wady pieczywa. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 10, 22-27.
 2. Goryńska-Goldmann E. 2010. Normalizacja wyrobów piekarskich. Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 3. Kot M. 2007. Produkty piekarskie i ciastkarskie wg wymagań polskich konsumentów i normy na gotowe wyroby. Przegląd Piekarski i Cukierniczy 3, 32.
 4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Program kontroli jakości handlowej w małych piekarniach i cukierniach oferujących wyroby wyłącznie we własnych sklepach na rynku lokalnym DIH-81-1(1)/11/AgŁ, Warszawa, dnia 03.01.2011.
 5. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz.U. L 31 z 1.2.2002 r., s. 1; z późn. zm.);
 6. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r., (Dz.U. L 404 z dnia 30.12.2006 r., s. 9; sprostowanie: Dz.U. L 12 z 18.1.2007 r., s. 3; z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., (Dz.U. L354/16 z dnia 31.12.2008r.);
 8. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 967 z późn. zm.);
 9. Rozdział 11 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.);
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.);
 11. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 772);
 12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.);
 13. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. - zmiany rozporządzeń: Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/20041.
 14. PN-A-74101:1992 - Pieczywo żytnie
 15. PN-93/A-74103 - Pieczywo mieszane
 16. PN-93/A-74106 - Pieczywo pszenne półcukiernicze
 17. PN-86/A-74104 - Pieczywo - Pobieranie próbek i kontrola jakości
 18. PN-A-74108:1996 - Pieczywo. Metody badań
 19. Strony internetowe: http://www.ijhar-s.gov.pl;
 20. Strony internetowe:http://www.uokik.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu