BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Powiązania kooperacyjne w obszarze B + R w regionie Pomorza Zachodniego
Cooperation in R&D in west pomerania region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 225-236, rys.,tab., bibliogr.3 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Innowacje, Przemysł
Innovations, Industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę współpracy przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego oraz innych jednostek w aspekcie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Porusza on kwestie podstawowych uwarunkowań procesów kooperacji, udziela odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące jednostek współpracujących, czasu trwania powiązań kooperacyjnych, zasobów ludzkich zaangażowanych w te procesy i inne pytania na temat współpracy przedsiębiorstw przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego w zakresie B + R. Ponadto, opisuje strukturę odpowiedzi ankietowych przedsiębiorstw dotyczących źródeł informacji dla działalności B + R, jej efektów, czy barier utrudniających jej prowadzenie. Badania wykazały, iż znajomość uwarunkowań współpracy w zakresie działalności B + R są ważnym elementem poznawczym specyfiki regionu, dlatego też podstawowe informacje z zakresu współpracy badawczo-rozwojowej w ramach regionalnych systemów przemysłowych powinny być analizowane oraz uwzględniane przy tworzeniu strategii innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The following paper takes on the issue of cooperation between industrial enterprises of West Pomerania region and other units. It describes the structure, conditions of cooperation and answer questions about the duration of co-operative associations, the resources involved in these processes, number of employees involved and other questions about cooperation. In addition, it describes the structure of the survey answers concerning the sources of information for R&D activity, its effects and obstacles. The major objective of the research was to an attempt to find the key characteristics of relationships between industrial enterprises of Western Pomerania region and other units in the field of R&D. This research study has proved that described conditions are important for R&D activity in every regional industrial system, therefore these basic characteristics of cooperation processes should be considered in innovative strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górzyński M., Pander W., Kuć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
  2. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996
  3. Sudolska A., Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w  Polsce, w: W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Współpraca przedsiębiorstw w  Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu