BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wielkość przedsiębiorstwa a sieci wsp ółpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej
The influence of the size of an enterprise on cooperation in innovation systems in Western Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 237-249, tab., bibliogr.13 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Technologia, Innowacje, Fundusze unijne
Technology, Innovations, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie, z jakimi podmiotami przedsiębiorstwa przemysłowe z Polski zachodniej współpracują w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz jakie działania, wspierane przez zewnętrzne źródła finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, mogą mieć wpływ na intensyfikację tej współpracy. Z kolei hipotezą badawczą jest twierdzenie, że najbardziej skłonne do nawiązania współpracy innowacyjnej są średnie i duże przedsiębiorstwa, które przede wszystkim współpracują ze swoimi odbiorcami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie lub transfer nowych technologii. Autorzy w swoich rozważaniach opierają się na własnych badaniach empirycznych prowadzonych w latach 2004-2012. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine what entities do industrial enterprises from Western Poland cooperate with depending on the size of the enterprise, as well as what operations, supported by external funding sources, with particular emphasis on funds from Regional Operational Programme; may affect the intensification of the cooperation. The research hypothesis state that medium and large enterprises, primarily cooperating with their recipients and other entities responsible for creating and transfer of new technologies, are most likely to establish innovative cooperation. The authors base their arguments on empirical research conducted in 2004-20012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abernathy W.J., Clark K.B., Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction, "Research Policy" 1985, nr 14.
 2. Freeman Ch., The Role of Technical Change in National Economic Development, w: Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Development, Allen&Unwin, London 1986.
 3. Goodman R.A., Lawless M.W., Technology and Strategy. Conceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, New York-Oxford 1994.
 4. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 5. Szymański R., Efektywność aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej - ocena okresu 2004-2006 i perspektyw na lata 2007-2013, w: Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Efektywność źródłem bogactwa narodów - konferencja naukowa", Wrocław - Szklarska Poręba 2008.
 6. Szymański R., Poject management in micro and small enterprises on the example of projects undertaken by the University of Szczecin, w: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011.
 7. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011
 8. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w  regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 9. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, Podręcznik Oslo, Warszawa 2008.
 10. Zelias A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.
 11. http://www.pkpplewiatan.pl.
 12. http://www.stat.gov.pl.
 13. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?http%3A %2F%2Fwww.statsoft. pl%2Ftextbook%2Fstnonlin.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu