BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maźnica Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego
Culture as a Determinant of Socio-Economic Development
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr 2, s. 34-45, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Kreatywność, Polityka kulturalna, Kultura
Social economic development, Creativity, Cultural policy, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł "Kultura jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego" ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy kultura może w sposób istotny wpływać na życie gospodarcze i czy jako taka zasługuje na uwzględnienie jej w głównym nurcie rozważań ekonomicznych. Wychodząc od klasycznych prac i międzynarodowych badań, autor pokazuje, jakie są potencjalne obszary styczności kultury (szeroko i wąsko rozumianej) z rozwojem społeczno-gospodarczym i kreatywnością. Analiza literaturowa prowadzi autora do skonstruowania badania opartego o dane ilościowe i w części autorskie wskaźniki, które konfrontują (poszukując zależności) wąsko rozumianą kulturę z poziomem kreatywności oraz poziomem rozwoju największych polskich aglomeracji. Uzyskane wyniki wskazują na ważną ekonomiczną rolę kultury. Choć prace badawcze wymagają pogłębienia, implikują one ukonstytuowanie polityki kulturalnej w szerszym kontekście, jako istotnego elementu długookresowej polityki rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper "Culture as a determinant of socio-economic growth" is to search for an answer to the question, whether the culture can intrinsicly influence the economic life and hence, whether it deserves to be incorporated in the mainstream of economic research. Using the classical works in the field and international researches as a starting point, the author shows the potential areas of cohesion between culture (as understood both in a wide and narrow sense) and socioeconomic growth and creativity. Literature analysis enables the author to construct a quantitative- based research and a partly author-made indices, which confront the culture, as understood in the narrow sense, with the level of creativity and the level of development of the biggest polish cities, searching for dependencies. The results indicate an important economic role of culture. Although the research still needs to be extended, it already implies the need to implement cultural policy as an important part of long-term development policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapliński, P. (2013), "Rudy i Zośka 70 lat później. Estetyka i erotyka patriotyzmu", http://wyborcza.pI/1,76842,13741454,Rudy_i_Zoska_70_lat_pozniej Estetyka_i_erotyka_patriotyzmu.html (16.04.2013r).
 2. ECORYS (2009), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, ECORYS, Warszawa.
 3. Harvey, D. (2010), "Sztuka renty. Globalizacja, monopol i utowarowienie kultury", in Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 60-84.
 4. Hausner, J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 5. Havel, V. (2012), "Przedmowa", in Sedlacek, T., Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, s. 9-10.
 6. Huntington, S. P. (2000), "Z kulturą trzeba się liczyć", in Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red ), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Inglehart, R. (2000), "Kultura a demokracja", in Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 146-168.
 8. Landes, D. (2000), "Kultura przesądza prawie o wszystkim", in Harrison, L. E" Huntington, S. P. (red ), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 42-58.
 9. Landry, Ch. (2000), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Erthdvsn Publications, London.
 10. Maźnica, Ł. (2013), "Kultura - kreatywność - innowacyjność", in Hausner, J., Karwińska, A., Purchla, J. (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 11. Nęcka, E. (1995), Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 12. Pożycka, P., "Łódź - miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski", http://www.kreatywna.lodz.pl/data/dataPublicator/autor_patrycja_pozycka_red_zbigniew_przy.pdf (12.05.2013r.).
 13. Simonton, D. K. (1999), Origins of Genius: Darwinian Perspectives on Creativity, Oxford University Press, New York.
 14. 14 Throsby, D. (2010), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 15. Towse, R. (2011 ), Ekonomia kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 16. UNDP, "Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny", http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/raport_undp_2012_www.pdf (20.05.2013r).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu