BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pěnička Michal (Czech Technical University in Prague), Hoffman Pavel (Czech Technical University in Prague), Fořt Ivan (Czech Technical University in Prague)
Tytuł
Suszenie w złożu fluidalnym cząstek adhezyjnych
Fluidized Bed Drying of Adhesive Particles
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2013, vol. 2(6), s. 21-27, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Kinetyka chemiczna, Procesy technologiczne
Chemical kinetics, Technological processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest procesowi suszenia kulistych cząstek jonowymiennych w złożu fluidalnym, przy wykorzystaniu mieszania mechanicznego w trybie okresowym. Podjęto próbę udowodnienia pozytywnego wpływu mieszania mechanicznego w złożu fluidalnym na całkowity czas mieszania. Zaprojektowano również parametry mieszadła (kształt, wymiary, prędkość, itp.) dla skupisk cząstek wytworzonych w początkowym okresie suszenia. Przeprowadzono kontrolę kinetyki suszenia w pierwszym i drugim okresie suszenia. Celem pracy była ocena wpływu mieszania mechanicznego na badany proces suszenia. Przeprowadzone pomiary i obliczenia sugerują, że zastosowanie zaproponowanego mechanizmu mieszania może z powodzeniem skrócić o 50 % czas mieszania cząstek jonowymiennych w przeciwieństwie do tradycyjnego kształtu bez mieszadła. Wyniki obliczeń potwierdzają przewidywany proces suszenia badanych cząstek w pierwszym etapie suszenia. (abstrakt oryginalny)

This article is dedicated to the fluidized bed of spherical particles of ion exchangers with a mechanically stirred layer in a batch mode. The essay is to prove a positive impact of mechanical stirring of a fluidized bed on the total drying period and to design parameters of the stirrer (the shape, dimensions, speed, etc.) for uniformed disruption of particle clusters that are formed in the initial stage of the drying process and to provide a conclusive verification of the process on the first and second sphere of the drying kinetics. The objective is thus evaluation of the mechanical stirring effect on the investigated drying process. The performed measurements and calculations suggest that application of the proposed stirring mechanism can shorten drying of ion exchangers by up to 50% in contrast with the original design without a stirrer; the calculation results have confirmed the anticipated process of drying the tested particles in the first drying stage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ditl P. 1996. Diffusion and Separation Process (in Czech). Prague: Publishing House of Czech Technical University in Prague.
  2. Gupta A. S., Thodos G. 1962. Mass and heat transfer in the flow of fluids through fixed and fluidized beds of spherical particle. Houston: AIChE Journal, 8, 608-610.
  3. Chyský J. 1977. The moist air (in Czech). Prague: Publishing House of Czech Technical University in Prague.
  4. Mujumdar A. S. 1995. Handbook of Industrial Drying. New York: Dekker.
  5. Rossié K. 1953. Die Diffusion von Wasserdampf in Luft bei Temperaturen bis 300°C. Frost: Forschung im Ingenieurwesen, 19, 49-58.
  6. Struhár L., Hlavačka V. 1974. Porosity of the particle layers (in Czech). Prague: ZTV, 17-27.
  7. Disa A.O., Desmorieux H. 2008. Convective drying charakteristics of Amelie mango. Journal of Food Engineering, 20, 429-437.
  8. Kunii D., Levenspiel O. 1991. Fluidization Engineering. Stoneham: Butterworth-Heinemann.
  9. Žitný R. 2008. Numerical analysis of the process. Prague: ČVUT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu