BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński), Burzec-Burzyńska Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola funduszy unijnych w rozwoju sektora kreatywnego
The Role of Eu Funds in the Development of the Creative Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 265-275, rys.,tab., bibliogr.18 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Kultura, Fundusze unijne, Rozwój regionalny, Przemysły kultury
Culture, EU funds, Regional development, Culture industries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor kreatywny i kultury są nie tylko jednym z gorących tematów ostatnich lat, ale także motorem napędowym ekonomii regionalnej. Leżąc na pograniczu kultury i ekonomii sektor kreatywny pobudza biznes, technologię i społeczeństwo oraz wpływa na rozwój regionalny. Co oznacza, że sektor kreatywny staje się ważnym komponentem w nowej, postindustrialnej, opartej na gospodarce ekonomii. Sektor kreatywny w ostatnich latach kreuje więcej miejsc pracy niż inne sektory, jest również czynnikiem w wyrównywaniu różnić społecznych i budowaniu spójności. Ze względu na specyfikę działania sektora kreatywnego fundusze UE odgrywają dużą rolę w budowaniu jego potencjału. (abstrakt oryginalny)

The term creative industries and culture industries are not only one of the today- 's buzz words but is an integral part of the structure of regional economy. Located at the interface of culture and economy, the creative industries in the 21st century evoke positive effects in the areas of business, technology, and society and are a driving force for creative regions. So it means that creative industries are becoming increasingly important components of modern post - industrial knowledge based economies. Not only they are thought to make higher than average growth and job creation, but also to be vehicles of cultural identity that play an important role in fostering cultural diversity. The authors will try to find out how and if the European Founds play the role in increasing the potential of creative sector in West Pomeranian Region, as well as present the best practises of the projects (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych DG REGIO
 2. Creative Industries in Berlin, DCMS (2008), Berlin 2008.
 3. DCMS Investing in creative industries - a guide for local authorities, UK Government, Department of Culture, Media and Sport, London, DCMS 2009.
 4. Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0032:0041:PL:PDF.
 5. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C175/1 http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:175:0001:0004:PL:PDF.
 6. http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.
 7. http://ec.europa.eu/culture/our-policy- development/documents/120505-cci-policy- -handbook.pdf.
 8. Klincewicz K., Klasa Kreatywna w Polsce, Warszawa 2012.
 9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
 10. Koszerek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej, Raport końcowy
 11. Kowalewski M., Nowak A., Thurow R., Czy kultura może wzmacniać spójność społeczną.
 12. Kozak M., Polityka strukturalna UE i jej główne instrumenty, Warszawa 2005; http://1markoz.webpark.pl/politykastrukturalnaue05.htm.
 13. MEMO 11-89_PL.
 14. Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności, rok 2012 - SEC 2010/1276 wersja ostateczna.
 15. Towse R., Ekonomika Kultury. Kompendium, Warszawa 2011.
 16. UNCTAD (2008), Creative Economy Report 2008, cz. I.
 17. Unia Innowacji, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia %20innowacji.pdf.
 18. Wykorzystanie funduszy strukturalnych na projekty związane z kulturą, DG ds. Polityk wewnętrznych Unii PE 474.563, lipiec 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu