BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Diakun Jarosław (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Przegląd, systematyka i analiza metod mycia
Review, Scheme and Cleaning Methods Analysis
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2013, vol. 1(5), s. 5-10, rys., bibliogr. 26 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Środki chemii gospodarczej, Maszyny i urządzenia
Food industry, Household chemistry products, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule uporządkowano i zaproponowano klasyfikację zakresu działań, metod i obiektów, dotyczących mycia w przemyśle spożywczym. Zestawiono i scharakteryzowano obiekty poddawane myciu. Uporządkowano metody i techniki mycia ze względu na sposób i czynniki oddziaływania, organizację procesu, stosowany sprzęt i wyposażenie techniczne oraz sposób realizacji procesu mycia. Opracowane zestawienia i klasyfikację zobrazowano graficznie. (abstrakt oryginalny)

In this work a scope of activities, methods and objects for cleaning in the food industry was classified and organized. An objects subjected to cleaning was presented and characterized. A cleaning methods and techniques were sorted, because of the manner and impact factors, the process organization, used technical equipment and method of the cleaning process implementation. A developed compilations and classification were illustrated graphically. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Changani S.D., Belmar-Beiny M.T., Fryer P.J. 1997. Engineering and chemical factors associated with fouling and cleaning in milk processing. Experimental Thermal and Fluid Science, 14, 392-406.
 2. Chen M.J., Zhang Z., Bott T.R. 1998. Direct measurement of the adhesive strength of biofilms in pipes by micromanipulation. Biotechnology Techniques, 12, 875-880.
 3. Chen X.D., Özkan N., Qin F., Xin H., Lin L. 2003. An effective CIP procedure for removing dairy protein based deposit - a laboratory investigation. Heat Exchanger Fouling and Cleaning: Fundamentals and Applications, 44, 323-327.
 4. Chmielewski R.A.N., Frank J.F. 2003. Biofilm formation and control in food processing facilities. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2, 22-32.
 5. Christian G.K., Fryer P.J. 2003. The balance between chemical and physical effects in the cleaning of milk fouling deposits, in Heat Exchanger Fouling and Cleaning. Heat Exchanger Fouling and Cleaning: Fundamentals and Applications, 23, 165-174.
 6. Chwiej M. 1984. Aparatura przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. de Jong P., van der Horst H. C., Waalewijn R. 1998. Reduction of protein and mineral fouling. Fouling and Cleaning in Food Processing, 39-46.
 8. Diakun J., Mierzejewska S. 2007. Wpływ oddziaływania czynników mechanicznych na skuteczność mycia. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 53-62.
 9. Diakun J., Mierzejewska S. 2004. Analiza techniczna stacji CIP oferowanych na polskim rynku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 55-58.
 10. Douglas J. 2001. Review of practices for cleaning and sanitation of milking machines. Paper written for presentation at the NRAES the Milking Systems and Parlors Conference.
 11. Fillery J.S., McQuillan A.J. 2006. Laboratory scale Clean-In-Place (CIP) studies on the effectiveness of different caustic and acid wash steps on the removal of dairy biofilms. International Journal of Food Microbiology, 106, 254-262.
 12. Fryer P.J., Asteriadou K. 2009. A prototype cleaning map: A classification of industrial cleaning processes. Trends in Food Science & Technology, 20, 255-262.
 13. Harrington J. 2001. Industrial Cleaning Technology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.
 14. Kunze W. 2010. Technology Brewing and Malting. VLB Berlin. ISBN: 978-3-921690-64-2.
 15. Lewicki P.P. 1982. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa. ISBN: 83-204-3227-8.
 16. Mercadé-Prieto R., Chen X.D., Falconer R.J., Paterson W.R., Wilson D.I. 2005. The poor performance of NaOH in the dissolution of whey protein gels at very high pH. Heat Exchanger Fouling and Cleaning - Challenges and Opportunities, 24, 158-164.
 17. Mercadé-Prieto R., Paterson W.R., Wilson D.I. 2007. The science of cleaning of dairy fouling layers. Heat Echanger Fouling and Cleaning VII, 17, 119-127.
 18. Mrożewski S., Chwiej M. 1986. Urządzenia i aparatura w przemyśle owocowo - warzywnym. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Özbay A., Demirer G.N. 2007. Cleaner production opportunity assessment for a milk processing facility. Journal of Environmental Management, 84, 484-493.
 20. Piątkiewicz W. 1994. Mycie zewnętrzne w przemyśle spożywczym. Przegląd Mleczarski, 8, 203-205.
 21. Piepiórka J. 2008. Mycie w systemie CIP - Analiza zanieczyszczeń oraz dobór środków myjąco - dezynfekujących - cz II. Przemysł Spożywczy, 2.
 22. Piepiór-ka J., Diakun J. 2007. Mycie w systemie CIP. Przemysł Spożywczy, T. 61, 10, 40-44.
 23. Piepiórka J., Diakun J., Kubiak M.S., Sencio M. 2009. Techniki mycia stosowane w przemyśle mięsnym. Gospodarka Mięsna, 4.
 24. Piepiórka-Stepuk J. 2011. Metody mycia stosowane w przemyśle mleczarskim. Przemysł Spożywczy, nr 4.
 25. Tabiś B. 2003. The conditions for anoxia of microorganisms in aerobic biodegradation in a bubble reactor. Przemysł Chemiczny, T. 82, 10, 1395-1399.
 26. Wilson D.I. 2003. Challenges in Cleaning: Recent Developments and Future Prospects. Heat Exchanger Fouling and Cleaning: Fundamentals and Applications, 21, 148-157.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu