BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieziula Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Grabowska-Pieśla Anna (Uniwersytet Szczeciński), Wieczorkowska Patrycja D. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
System informacji o funduszach Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013
Information System on Eu Funds in Poland For 2007-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 103, s. 291-300, bibliogr.12 poz.
Tytuł własny numeru
Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Informacja, Rozwój gospodarczy
EU funds, Information, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono System Informacji o Funduszach Unijnych w Polsce, próbę jego oceny oraz propozycje usprawnień. W pierwszej części pracy zaprezentowano system informacji o funduszach Unii Europejskiej: instytucje informujące, szeroki zakres informacji oraz procedury informacyjne znajdujące się w systemie. W drugiej części pracy dokonano oceny Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, głównie przez przedsiębiorców. W trzeciej części pracy wskazano na możliwości poprawy Systemu Informacji o Funduszach Europejskich. Najważniejsze jest, aby Punkty Informacyjne były ulokowane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez przedsiębiorców. Informacje o Funduszach Unijnych (w tym szczegółowe) w Punktach Informacyjnych powinny być przekazywane w bardzo komunikatywny i przyjazny sposób przez konsultantów. System Informacji o Funduszach Unii Europejskiej powinien być jasny, bardziej spójny i efektywny. (abstrakt oryginalny)

This article presents the Information System on the European Union Funds in Poland, a trial of its evaluation and proposals of improvement. In the first part of the paper the Information System on the European Funds is presented. Informing institutions, broad scope of information and information procedures in the System were briefly described. In the second part of the paper the Information System on the European funds is evaluated, mostly by businessmen. In the third part of the paper possibilities of the Information System improvements are proposed. The most important seems to locate Information Points close to places the most often visited by entrepreneurs. Information on the EU Funds (also detailed) should be delivered by consultants in a very clear way and in a friendly manner. The Information System on EU Funds should be clear, more consistent and effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajko Z., Jóźwiak B., Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 2. Chaos informacyjny, "Fundusze Europejskie" 2009, nr 3.
 3. Dotrzeć do każdego, Fundusze Europejskie w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego" 2012, nr 26.
 4. Huryń A., Lekcja o Funduszach Europejskich, Fundusze Europejskie w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego" 2012, nr 26.
 5. Lejcyk M., Poździk R., Fundusze unijne: zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Wydawnictwo Verba, Lublin 2010.
 6. Najwyższa Izba Kontroli, www.nik.gov.pl.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Wydawnictwo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 9. Skrzypek J., Jak korzystać z Funduszy Strukturalnych UE. Programy Operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2004.
 10. Standardy Działania Punktów Informacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 11. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i  średnich firm, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2007.
 12. Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu