BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Samorządowy fundusz rozwojowy jako szansa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
Local Government Development Fund as a Chance For Develop Local Self-Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 79-90, rys.,tab.
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finanse
Local government units, Local government, Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych problemów jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest ich zadłużenie. Zadłużenie nie pozwala na dynamiczny rozwój JST mimo pozornej dostępności środków zewnętrznych w postaci funduszy unijnych. Brakuje instrumentu, który pozwoliłby jednostkom samorządu terytorialnego na pozyskanie tańszego finansowania, lub który dawałby gwarancje spłaty zaciągniętych przez JST zobowiązań, a także, który wpływałby stabilizująco na finanse JST w okresie dekoniunktury i niższych dochodów własnych, zapewniając ciągłość finansowania rozpoczętych inwestycji. Część rynkowych rozwiązań jest przez samorządy niewykorzystywana ze względu na brak dostatecznych z punktu widzenia samorządowców jasnych regulacji lub złożoność takich instrumentów, np. sekurytyzacja wierzytelności jednostek samorządu terytorialnego. Inne prostsze, jak np. obligacje gminne mogą być wykorzystane wyłącznie przez JST, które charakteryzują się dobrą sytuacją finansową i posiadają akceptację takiej emisji przez Regionalną Izbę Obrachunkową. (abstrakt oryginalny)

The article has theoretical character and its aim is to propose a new instrument which could be used by the local self-government units. That instrument is Local Gov-ernment Development Fund. In article describe several advantages of such a fund for both the local self-government units and the capital market in Poland. The fund could solve a number of problems with debts of local self-government units and with their infrastructure investments in the futur (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z póź. zm., art. 89.
  2. Fundusz rozwojowy jest jednym z pięciu rodzajów funduszy majątkowych, zob. Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda, International Monetary Fund , 2008, s. 5.
  3. R. Ostaszewski, Państwowe fundusze majątkowe, http://www.sovereignwealthfunds.pl/wp- content/uploads/2010/09/SovereignWealthFunds.pdf, dostęp 10.02.2013 r., s. 12.
  4. K. Marchewka-Bartkowiak, System gwarancji i poręczeń władz centralnych - porównanie rozwiązań polskich i szwedzkich, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej europejskiej, red. nauk. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 162.
  5. R. Beck, M. Fidora, The impact of sovereign wealth funds on global financial markets, Occasional Paper Series, European Central Bank, No. 91/July 2008, s. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu