BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Koncepcja sektorowego systemu innowacji na przykładzie sektora producentów artykułów spożywczych i napojów
The Concept of a Sectoral System of Innovation on the Example of Food and Beverage Manufactures
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 91-102
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacje
Food industry, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z efektów zniesienia barier celnych dla produktów żywnościowych związanego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jest systematyczny wzrost naszego eksportu i postępującą konsolidacja sektora. W wyniku wzrastającej liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych nastąpił dynamiczny rozwój przedsiębiorstw tego sektora korzystających z coraz bardziej zaawansowanych technologii. Z drugiej strony rodzime przedsiębiorstwa, aby prze-trwać na rynku muszą stale rozszerzać gamę stosowanych ulepszeń nie tylko w obszarze technologii, ale także związanych z procesami produkcyjnymi, okołoprodukcyjnymi, wdrażaniem nowych produktów, inwestycjami w nowe środki trwałe i implementację nowych technik produkcyjnych. Wejście do Polski globalnych sieci handlowych wymusiło wprowadzanie ulepszeń w zakresie nowoczesnych opakowań, implementacji oprogramowania komputerowego i dostosowania do nowych środków transportu. Sektor produkcji artykułów spożywczych i napojów charakteryzuje się jedną z najwyższych dynamik wzrostu eksportu.(abstrakt oryginalny)

This article presents the model of a sectoral system of innovation that is a multi-dimensional and dynamic picture of food and beverage manufactures innovativeness. This approach extends boundaries of the sector by taking into account both the companies and other participants in the system, the existing links between them and the process of accumulation of knowledge. It allows better identification of factors affecting the intensity of innovation, economic potential and international competitiveness of the sector, including companies operating within a given geographical territory. The model can also be used as an instrument to identify the smart specialization of the region. Knowledge of the nature of the interactions within the sector can help to better tailor public policies to support innovation in the sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Wilkinson, Food Processing and Manufacturing in Developing Countries: Driving Forces and the Impact on Small Farms and Firms, Rome, 2003
 2. A.H. Jasiński, Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwerystetu w Białymstoku, Białystok 1997, s. 12.
 3. M. Pichlak, Uwarunkowania innowacyjności organizacji, studium teoretyczne i wyniki ba-dań empirycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 25, 28-29.
 4. OECD, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie polskie, Warszawa 2008.
 5. A. Świadek, Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 9- 10.
 6. GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
 7. W. Janasz, K. Kozioł., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 19.
 8. P. Dwojacki, J. Hlousek, Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk 2008, s. 49.
 9. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 51.
 10. M. Dierkes, Visions, Technology, and Organizational Knowledge: An Analysis of the Inter-play between Enabling Factors and Triggers of Knowledge Generation, w: Knowledge Managementin the Innovation Process, red. John de la Mothe and Dominique Foray, Kluwer Academic Publishers, Boston 2003, s. 9-10.
 11. S. Klepper, Entry, exit, growth and innovation over the product life cycle, American Economic Review, No. 86/1996, s. 562-583.
 12. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 7.
 13. J. Witkowski, Prekursorzy logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9/2003, s. 3; P. Raikes, M. Friis, Global Commodility Chain Analysis and the French Filiere Approach: Comparison and Critique, CDR Working Paper, Copenhagen 2000.
 14. E. Dahmen, Development blocks in industrial economics, w: Industrial Dynamics, red. B. Carlsson, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989.
 15. B.A. Lundvall, National systems of innovation towards a theory of innovation and interactive learning, London 1992; R.R. Nelson, National innovation systems, a comparative analysis, Oxford Univeristy Press, New York 1993.
 16. Systems of Innovation, red. C. Edquist, Frances Pinter, London 1997.
 17. G. Dosi, Opportunities, incentives and the collective patterns of technological change, Economic Journal 107/1997, s.1530-1547.
 18. S. Metcalfe, Evolutionary Economics and Creative Destruction, Routledge & Kegan Paul, London 1998; R. Nelson, Recent evolutionary theorizing about economic change, Journal of Economic Literature 33/1995, s. 48- 90.
 19. D. Lane, Artificial worlds an economics, Journal of Evolutionary Economics 3 (2-3) 89-107/1993, s. 177-97.
 20. F. Malerba, L. Orsenigo, Schumpeterian patterns of innovation, Cambridge. Journal of Economics 19 (1)/1996, s. 47-65.
 21. F. Malerba, Sectoral Systems of Innovations. Concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 16.
 22. C. Pietrobelli, R. Rabellotti, Global Value Chains Meet Innovation Systems: Are there learning opportunities for developing countries?, World Development, Vol. 39, No. 7, s. 1261.
 23. GUS, Nauka i Technika 2006, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007, s. 224-225.
 24. F. Malerba, L. Orsenigo, Knowledge, innovative activities and industry evolution, Industrial and Corporate Change, 9/2000, s. 289-314.
 25. BAA Polska, Sektor spożywczy w czasie i przestrzeni, BCC, Warszawa 2012, s. 10-13.
 26. GUS, Nakłady i wyniki przemysłu w 2012, Warszawa 2013, s. 64.
 27. J. Kaczorowska, Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 7 (XXII), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 50-57.
 28. M. Chądrzyński, Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERIA, t. XIII, z. 1. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2011.
 29. J. Juchniewicz, Innowacje nietechnologiczne w przemyśle spożywczym, Roczniki Naukowe SERIA, t. XIII, z. 2. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2011, s. 86-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu