BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosek-Wojnar Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kierunki zmian w zakresie repartycji wpływów z podatków dochodowych pomiędzy państwo i samorząd terytorialny
Changes in Repatriation of Revenues From Income Tax Between the State and Local Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 177-188, tab.
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Finanse
Local government units, Local government, Finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu spotkać można bardzo zróżnicowane postulaty pod adresem zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego (JST). Niektóre z nich wykorzystywane są w praktyce do budowy modeli systemów zasilania JST w poszczególnych państwach, inne pozostają w sferze postulatów. Włączając się w nurt dyskusji na temat zmian systemu zasilania JST w Polsce podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy należy zmienić formę wspólnego korzystania z dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych przez państwo i samorząd, czy też należy zaakceptować istniejący stan rzeczy. Postaramy się również stwierdzić, czy i w tym zakresie można skorzystać z doświadczeń innych krajów. (fragment tekstu)

Authors of this paper, addressing the issue of local government units (LGU) fund-ing in Poland, set out to answer the question whether current system of distributing revenues from income tax is in need of a change, or it should remain in its current form. Experiences from other countries were drawn upon. In conclusions a postulate was put forward to replace current shares system, which is complicated, with much simpler subsidies to collected tax. Consequently, local governments would have been given an adequate tax authority. This solution would not considerably weigh on state budget, but could potentially have a substantial positive impact of LGUs' financial standing(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa, 2013, s. 63 i dalsze.
  2. M. Dobraczyński, Posegmentowane mocarstwo europejskiego południa, SRiL, 2002, nr 2-3, s. 40, za: A. K. Pisecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009, s. 72.
  3. K. Wach, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o. o. Kraków 2006, wydanie II, s.  329.
  4. Taxation Trends in The European Union, European Commission, Taxation by economic function, Eurostat, 2012, s. 158.
  5. Taxation Trends in The European Union, European Commission, Taxation by economic function, Eurostat, 2012, s. 78.
  6. Taxation Trends in The European Union, European Commission, Taxation by economic function, Eurostat, 2012.
  7. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z  dnia 13 listopada 2003 r. (DzU nr 203, poz. 1966), z dnia 8 maja 2008 r. (DzU nr 88, poz. 539), z dnia 28 kwietnia 2010 r. (DzU nr 80, poz. 526) (zm. DzU 2013, poz. 193, DzU 2012, poz. 354, DzU 2011, nr 234, poz. 1385, DzU 2011, nr 207, poz. 1230, DzU 2011, nr 139, poz. 814, DzU 2010, nr 127, poz. 857). 12 DzU 2010, nr 51, poz. 307, nr 57, poz. 352 i nr 75, poz. 473.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu