BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Pionowe i poziome powiązania w sieciach przemysłowych w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw na pomorzu zachodnim w latach 2008-2010
Vertical and Horizontal Links in the Industrial Networks for Innovation Activity of Westernpomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 303-312, tab.
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Sieci przemysłowe, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Industrial networks, Innovations, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacja uznawana jest obecnie za rezultat interaktywnego procesu uczenia się angażującym wiele instytucji z wewnątrz i otoczenia przedsiębior-stwa1. Innowacje i proces ich dyfuzji traktowane są dzisiaj jako wynik kolektywnego i interaktywnego procesu sieciowego, w których kluczową rolę od-grywają personalne i instytucjonalne powiązania ewoluujące w czasie. Stają się one tym samym odpowiedzią na poziomie regionalnym na wyzwania tworzone przez nowe światowe trendy: globalizację i przyśpieszenie zmian technologicznych, tworząc szansę na rozwój gospodarczy słabo rozwiniętych regionów. (fragment tekstu)

Innovative mechanisms functioning in the territorial industrial systems and in their relations with the environment are significantly determined by the spatial proximity of companies from their competitors, suppliers and customers and the nature of the relationship maintained with them. The main objective of this paper is to assess the significance of geographical distance and the nature of the relationship kept in innovation networks on innovation activity of enterprises within the industrial system of West Pomeranian and, consequently, determine the boundary conditions for a model structure studied regional innovation networks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. National Systems of Innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning, red. B.A. Lundvall, Pinter, London 1992, s. 16
 2. E. Von Hippel, The Sources of Innovation, Oxford University Press, Oxford 1988, s. 46.
 3. C. DeBresson, R. Walker, Network of Innovators, "Research Policy (Special Is-sue)" 1991, No. 20(5), s. 67; R. Camagni, Space, Networks and Technical Change: an Evolution-ary Approach, w: Innovation Networks, red. R. Camagni, Belhaven Press, London 1991.
 4. B.T. Asheim, Industrial Districts as 'learning regions': a  Condition for Prosperity?, "Eu-ropean Planning Studies" 1996, No. 4(4), s. 379-400.
 5. B.T. Asheim, Industrial Districts as 'learning regions': a  Condition for Prosperity?, "Eu-ropean Planning Studies" 1996, No. 4(4), s. 379-400.
 6. A. Saxenian, Lessons from Silicon Valley, "Technology Review" 1994, No. 5(97), s. 492.
 7. R. Sternberg, Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the Euro-pean Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Em- pirical Basis and Introduction to the Theme Issue, "European Planning Studies" 2000, Vol. 8, No. 4, s. 394.
 8. Bundesministerium für Bildung und Forschung,. Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeitplätze. Innovationspolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologii, Druckpunkt Offset GmbH, Bergheim 2002, s. 41.
 9. R. Sternberg, Innovation Networks and Regional Development- some lessons from the Eu-ropean Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies" 2000, Vol. 8. No. 4, s.  393.
 10. M.M. Fischer, Knowledge creation and system of innovation, "Annual Regional Science" 2001, No. 35, s. 210.
 11. A.B. Jaffe, M. Trajtenberg, R. Henderson, Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations, "Quarterly Journal of Economics" 1993, No. 108, s. 577-598.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu