BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wybrane czynniki kształtujące współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi z terenu województwa lubuskiego a jednostkami naukowo-badawczymi w latach 2009-2011
Determinants of Forming Innovative Cooperations Industrial Companies With Units Science-Research in Lubuskie Province in the Years 2009-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 108, s. 313-327, tab.
Tytuł własny numeru
Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Enterprises, Industrial enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Studiując literaturę opisującą aktywność innowacyjną przedsiębiorstw można spotkać się z podziałem źródeł innowacji na źródła wewnętrzne i źródła zewnętrzne. Wewnętrzne źródła to te, które funkcjonują wewnątrz badanego podmiotu. Natomiast źródła zewnętrzne dzielone są między innymi na źródła krajowe i zagraniczne. O tym czy przedsiębiorstwo korzysta ze źródeł krajowych lub zagranicznych decyduje przede wszystkim pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, rodzaj działalności, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz typ rynku i produktu.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the impact of selected determinants for in-novative cooperation between industrial enterprises and scientific and research units se-lected in province Lubuskie. Survey questionnaires were sent to all industrial enterpris-es, which were mentioned in one of the online data-base. Completed survey question-naires sent 545 industrial enterprises, of which 268 showed that cooperation innovation. Determinants that affect innovation cooperation with units and universities are divided into eleven groups. These were: the size of the business, the nature of the ownership of the company, revenues in the last three years, the situation in the sector, the level of qualifications of the staff concerned, the extent of the sale, the distance from metropolitan market, sector, the distance from the supply network participants (competitor, sup-plier and recipient), relationships with other participants in the supply network and the level of technology used. As a result of the studies resulted in statistically significant models 18, which were described in detail in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1999, s. 19-23.
  2. Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, praca zb. pod red. A.H. Jasińsiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok 2000, s. 15.
  3. W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 28.
  4. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ- 226.htm.
  5. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Podręcznik Oslo 2008.
  6. Nauka i Technika w roku 2007, GUS, Warszawa 2009, s. 129.
  7. A. Welfe, Ekonometria. Wydanie trzecie, PWE, Warszawa, 2003, s. 76.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu