BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Innowacyjne determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora mśp
Innovative determinants of development of Polish enterprises in SME sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 293-302, tabl., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Innovations, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność jest aktualnie jednym z ważniejszych czynników, który determinuje konkurencyjność przedsiębiorstw. A globalny kryzys wręcz wymusza konieczność wprowadzania zmian w różnych obszarach działalności współczesnego przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

This paper presents the problems of innovation management in the companies of Polish SME sector. Determinants of innovations among enterprises are diverse. Generally it can be divided into factors belonging to an enterprise's environment and internal factors dependent on management process in companies. The innovativeness of Polish companies is rather low, that innovations aren't basic mean of managing Polish companies, especially in SME sector(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Penc, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza "PLACET" Warszawa 1999, s. 63.
 2. Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa, 1987, s. 46.
 3. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łępicka, Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1968, s. 718.
 4. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 11.
 5. A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. Zakład Poligraficzny w Krakowie, Kraków 1995, s. 7.
 6. Z. Pawlak, A. Smoleń, Organizacja firmy, projektowanie, budowa, usprawnianie, Wyd.POLTEXT, Warszawa 2008, s. 180.
 7. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 8. Encyklopedia od A do Z, Wyd. Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 176.
 9. Słownik ekonomiczny i finansowy, Wyd. Książnica, Warszawa 1995, s. 74.
 10. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wyd. Znicz, Szczecin 2000, s. 113.
 11. Ph. Kotler, Marketing, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 322.
 12. M. Huczek, Czynniki wzrostu innowacyjności, Wyd. Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biała 1996, s. 16.
 13. B. Byrski, Procesy innowacyjne w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986, s. 37.
 14. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 424-425.
 15. A. Sokół, Zasada racjonalnego gospodarowania i rachunek ekonomiczny, w: Współczesne przedsiębiorstwo, red. J. Engelhardt, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 95-99.
 16. J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 148.
 17. A. Moczała, Zarządzanie innowacjami, Wyd. ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, s. 27.
 18. E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 36-41.
 19. P. Szwiec, Determinanty procesu innowacyjnego, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9, s. 10.
 20. J. Polowczyk, Przedsiębiorczość strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6, s. 8.
 21. J. Filipiak, Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, "Rzeczpospolita" 14.12.2007r., s. B14.
 22. K. Janasz, Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10, s. 38-39.
 23. J. Duda, Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu, w: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red. J. Pyka, Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Katowice 2010, s. 44.
 24. I. Dudzik-Lewicka, A. Madyda, Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011, s. 217-237.
 25. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 82.
 26. B. Moszoro, Innowacja a granica efektywności innowacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 12, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu