BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim w latach 2008-2010
Economic cycle and innovation activity of enterprises in Polish regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 303-309, tabl.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Koniunktura gospodarcza
Small business, Enterprise innovation, Business trends
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koniunktura gospodarcza stanowi ważny czynnik, który niejednokrotnie może wpływać w przedsiębiorstwach przemysłowych na decyzje o podejmowaniu bądź zaniechaniu działalności innowacyjnej zarówno w Polsce, jak i innych bardziej rozwiniętych krajach. Specyfika regionów peryferyjnych charakteryzuje się tym, że ich rozwój jest częściej wypadkową zmian mających miejsce w ich dalszym otoczeniu, a zatem na terytoriach korzystniej rozwiniętych. Stanowi to główną przesłankę do prowadzenia badań w zakresie intensywności zaangażowania podmiotów w różnorodne obszary działalności innowacyjnej(fragment tekstu)

Structure of industry in catching-up' countries has generally not very modern (read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international trade. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity in micro and small enterprises. There is therefore a need to take into account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innovation processes in the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Frenkel, Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, "European Planning Studies" 2003, t. 11, nr 2, s. 155.
  2. M. Cincera, C. Cozza, A. Tübke, P. Voigt, Doing R & D or not, that is the Question (in a Crisis...), IPTS working paper on corporate R&D and innovation, nr 12.
  3. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. III, Paryż 2005
  4. A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
  5. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73.
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006, s. 373.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu