BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Tabakow Marta
Tytuł
Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmian otępiennych mózgu
Computer-aided diagnosis of dementia brain change
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 569, s. 401-414, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia
Słowa kluczowe
Drzewo decyzyjne, Usługi medyczne, Choroby, Symulacje komputerowe, Badanie diagnostyczne
Decision tree, Medical services, Illness, Computing simulation, Diagnostic test
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję budowy systemu wspomagania diagnostyki pacjentów z rozpoznanymi zmianami otępiennymi na podstawie danych numerycznych uzyskanych z obrazów TK. Scharakteryzowano architekturę funkcjonalną systemu oraz opisano główne moduły systemu. Zaproponowany system identyfikuje cechy geometryczne najlepiej charakteryzujące proces demencji mózgu, względem postawionej diagnozy lekarskiej. Tak zidentyfikowane cechy, są następnie wykorzystywane do budowy klasyfikatora - drzewa decyzyjnego, który stanowi podstawowy algorytm ekstrakcji reguł w proponowanym komputerowym systemie wspomagania decyzji medycznych. W artykule opisano pierwsze eksperymenty ekstrakcji reguł diagnostycznych oraz zbadano jakość klasyfikacji. Ponadto przeprowadzono też wstępną analizę kosztów i czasu diagnozy w porównaniu z aktualną metodą diagnostyki demencji mózgu. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an approach to build a medical decision support system based on numerical data obtained from CT images of patients with known brain changes caused by dementia. In the paper the functional architecture of the system and the main modules are described. The proposed system identifies the geometric features of the brain dementia. So identified features are then used to build the classifier - the decision tree. The decision tree, transformed into the diagnostic rules, is generated by the standard algorithm for inducing decision tree from training images. The first experiments the extraction of diagnostic rules from a real image database are presented and the quality of diagnostic rules is examined. The analysis of cost and time of the method has been compared with the current diagnostic test of brain dementia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Landis J.R., Koch G.G., The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data Biometrics, 33:159-174,1977.
  2. Tabakow M., Tabakow M., Kwaśnicka H., Czarnecka A., Sąsiadek M., Rozpoznanie cech geometrycznych charakteryzujących zmiany zanikowe mózgu w chorobie Altzheimera dla danych obrazowych z tomografii komputerowej. Psychogeriatria polska, 5(3), s. 129-137, 2008.
  3. Tabakow M., Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmian otępiennych mózgu, praca magisterska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009.
  4. Tadeusiewicz R., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
  5. Quinlan, J.R., C4.5 Program for Machine Learning, Morgan Kaufman, San Mateo, CA 1993.
  6. Wałecki J., Pawłowska-Detko A., Adamczyk M.: Rola współczesnych metod obrazowania w rozpoznaniu i monitorowaniu otępienia, Pol. Przegląd Neurol.; 3 (2): 69-89, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu